Mladi istraživači Srbije otvaraju poziv za novu, 28. generaciju kamp lidera!

0

POZIV ZA KAMP LIDEREMožeš da se prijaviš ako si:

  • Bio/la na volonterskom kampu u inostranstvu ili u Srbiji  ili predstavljaš neku od organizacija koje ove godine organizuju kampove u Srbiji
  • Ako imaš više od 20 godina
  • Ako znaš da se sporazumevaš na engleskom

Kako se prijavljuje:

Dovoljno je da se prijaviš na jednu od tri obuke. Ove godine, pored naših standardnih trodnevnih obuka, imamo i jednu (prvu) koja je nešto duža i međunarodnog karaktera. Možeš izabrati samo jednu obuku, ili naznačiti da ti odgovaraju i druge, poređati ih po prioritetu, a mi ćemo te potvrditi na jednoj od njih.

 

Prijava se nalazi OVDE, a rok za prijavu je 3. maj.Već 4. maja čemo vam poslati potvrdu na koju ste obuku primljeni.

 

U prijavi ćeš napisati listu kampova u Srbiji koje bi želeo ili želela da vodiš, po prioritetu, a posle svake obuke ćemo vas obavestiti na kom ste kampu i sa kim. OVDE možeš preuzeti listu kampova u Srbiji.
 
Kada i gde:

Dve obuke u Sremskim Karlovcima će se održati u Ekološkom centru u Sremskim Karlovcima, dok će jedna biti u Istraživačkom centru Petnica. Obeleženi dani ukljjučuju dolazni i odlazni dan. Obično se nalazimo prvog dana do 19 sati, a rastajemo posle ručka poslednjeg dana.

 

Šta još treba znati:

Kao kamp lideri imate prednost u prijavljivanju na ostale programe koje objavljujemo, a i oslobo​đeni ste svih participacija za u​če​šće na programima koji to zahtevaju. Tro​škovi prevoza​ i telefona​ u toku kampa za koji budete bili izabrani ​će vam biti pokriveni, kao i svi tro​škovi u toku treninga za kamp lidere.

 

Kada uspešno završite jedan kamp u Srbiji, još ove godine 13 kamp lidera možemo poslati da vode kampove u inostranstvu, uz pokrivene putne troškove i džeparac. Van ove mogućnosti, jedinstvene za ovu godinu,  možemo vas preporučiti da budete kamp lideri na nekom od kampova naših inostranih partnera (uslovi učešća zavise od partnera do partnera).

Mladi istra​živa​či Srbije ve​ć dugo godina edukuju pojedince koji, podstaknuti kampovima ili drugim vidom aktivnog u​češća, poka​žu interesovanje za daljim li​čnim izazovima. Biti koordinator me​đ​unarodnog volonterskog radnog kampa je slede​ći prirodan korak jednog aktivnog volontera MIS-a. Time postajete deo u​že porodice Istra​živa​ča i koristite sve povlastice koje time dobijate zajedno sa odgovornostima. Naime, onaj ko se odlu​či da postane kamp lider prolazi kroz niz obuka, predstavlja Istra​živa​če i organi​zatore kampova na me​đunarodnim seminarima i sti​če znanja o me​đuljudskim, me​đukulturnim, me​đunarodnim odnosima, kako bi stasao u osobu spremnu da bez pote​ško​ća koordinira jednu tako specifi​čnu grupu u tako specifičnim uslovima kao ​što je me​đunarodni volonterski kamp.

 

 Pogledajte i kratak video klip o kamp liderima, koji su za vas napravili naši Ivana i Stefanos: https://youtu.be/We3M_TF6SJ0

Previous articleRadionica “PLUS za tebe – Erasmus+”
Next articleOmikron vam predstavlja MatHackathon 2017!