POZIV ZA ORGANIZACIJE/KZM/INSTITUCIJE U KOJIMA ĆE TOKOM 2017. GODINE BITI SPROVEDENI „TRENINZI PO MERI LOKALNIH ZAJEDNICA“

0

Grupa “Hajde da…”, uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme, realizuje projekat „Autentični aktivizam po meri lokalne zajednice“ i u okviru njega raspisuje: POZIV ZA ORGANIZACIJE/KZM/INSTITUCIJE U KOJIMA ĆE TOKOM 2017. GODINE BITI SPROVEDENI „TRENINZI PO MERI LOKALNIH ZAJEDNICA“

 

Uobičajena praksa je da članovi/ce organizacija civilnog društva, Kancelarija za mlade ili institucija koji učestvuju na treninzima koji unapređuju njihove lične kapacitete. Retko se dešava da tako stečeno znanje, veština, uvid ili inspiracija donese pozitivnu promenu celoj organizaciji i, još ređe, lokalnoj zajednici.
Ovoga puta, mi nudimo nešto drugačije. Pružamo vam šansu da preuzmete odgovornost, ispitate šta je potrebno vašoj zajednici, aplicirate i skrojite trening po meri vaše lokalne zajednice.
Mi ćemo doći i podržati vaš autentični aktivizam!!
Cilj projekta je izgradnja kapaciteta ljudskih resursa u lokalnim organizacijama, neformalnim grupama, kzm ili institucijama s ciljem da se podrži njihov opstanak, rad i rast na lokalnom nivou. Pored toga, želimo da odgovorimo na potrebe civilnog društva za treninzima, kroz obezbeđivanje treninga koji će biti izabrani od strane zainteresovanih strana na lokalu.

O konkursu

U skladu sa ciljevima projekta, Grupa „Hajde da“ će u toku 2017. godine pružiti šansu različitim organizacijama, neformalnim grupama, kzm i institucijama, iz pet gradova/opština/sela, da u partnerstvu „skroje“ trodnevni trening koji bi povećao kapacitet lokalne zajednice.

Teme treninga koje nudimo (vidi ispod) biće izabrane od strane organizacija/kzm/institucija, a moguće je predložiti i neke nove teme, u skladu sa potrebama zajednice, a koje će biti razrađene, kreirane i realizovane od strane našeg trenerskog tima.

Predložene teme trodnevnog treninga su:

• Autentični aktivizam u zajednici i inovacije u aktivizmu
• Upravljanje promenama
• Organizacijski menadzment zasnovan na vrednostima
• Upravljanje finansijama
• PR i lobiranje
• Komunikacijske veštine
• Prikupljanje sredstava i održivost
• Umrežavanje
• Inkluzivno liderstvo
• Volonterski menadžment
• Socijalna inkluzija i rad sa marginalizovanim grupama
• Borba protiv korupcije
• Aktivno građanstvo
• On-line učenje
• Izgradnja partnerstva civilnog društva i lokanih institucija i donosioca odluka
• Kreativnost i inovacije u radu organizacija civilnog društva
• Nov trening kurs – organizacija/kzm/institucija može predložiti potpuno nov trening, baziran na potrebama lokalne zajednice (kombinacija prethodno navedenih tema ili potpuno nova tema)

Kako bi se prijavili na konkurs potrebno je da pošaljete popunjen Upitnik (u prilogu) u elektronskoj formi na suzana@hajdeda.org.rs, najkasnije do 26.03.2017. godine.

Selekciona komisija doneće odluku o izboru organizacija/kzm/institucija i kontaktirati izabrane najkasnije do 10.04.2017. godine.

Više o samo konkursu, kao i Upitnik, možete naći u prilogu ili na sajtu Grupe “Hajde da”, www.hajdeda.org.rs

Previous articleBalkan bez mržnje – Kako promeniti sve(s)t?
Next articleKonkurs – SOFA