Poziv na Trening za akreditaciju u okviru EVS

0

Grupa „Hajde da…“, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, SALTO Resursnog centra za jugoistočnu Evropu i Erazmus+ programa, raspisuje poziv za učešće na Treningu za akreditaciju u okviru Evropskog Volonterskog Servisa.

Cilj treninga je podrška organizacijama/KZM/institucijama da se u budućnosti akredituju za učešće u Evropskom Volonterskom Servisu EU, da šalju mlade iz Srbije na EVS u 33 Programske zemlje (28 zemalja EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska) i budu domaćini stranim volonterima u Srbiji.

Trening će se održati u periodu od 23.-26. marta, 2017. godine, u Sremskim Karlovcima i biće mesto gde će se učesnici upoznati sa procedurom akreditacije za EVS (korak po korak), sa aplikacionim formularom za EVS akreditaciju, sa uslovima učešća u EVS-u, sa specifičnostima pojedinih vrsta EVS-a (individualni, grupni, kratkoročni, dugoročni) u kontekstu akreditacije itd.

Da bi se predstavnici org/KZM/inst iz Srbije prijavili na trening treba da popune prijavni formular i  pošalju na hajdeda@mladiuakciji.rs

Rok za slanje prijava je 9. mart, 2017. godine.

Previous articleKonkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora
Next articlePutuj po Evropi – prijavi se za grant za putovanje