Home [konkursi] Drugi ciklus stručne prakse u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Drugi ciklus stručne prakse u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

66
0

Univerzitet u Beogradu – Centar za razvoj karijere u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture poziva studente Građevinskog, Saobraćajnog, Mašinskog, Elektrotehničkog, Tehnološko – metalurškog, Arhitektonskog, Rudarsko – geološkog, FON-a, Pravnog, Matematičkog, Fizičkog, Biološkog, Ekonomskog, Filološkog i Fakulteta bezbednosti da se informišu o otvorenom pozivu za obavljanje prakse u sektorima i organima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, javnim preduzećima i stručnim ustanovama i agencijama iz resora ministarstva.

 

U drugom ciklusu (mart – jun 2017.) planirana je realizacija prakse za ukupno 141 studenta.

Kao i u prvom ciklusu, najviše mesta otvoreno je za studente tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu (najviše za studente Građevinskog i Saobraćajnog fakulteta), a među institucijama koje su otvorile najveći broj mesta nalaze se „Železnice Srbije“, AirSERBIA kao i sektori i organi Ministarstva.

Prijavljivanje za drugi ciklus stručne prakse traje do15. februara 2017.godinei vrši se isključivo elektronskim putem na portaluwww.studentskapraksa.com. Potrebno je da student napravi korisnički nalog u zoni za studente i doda svoju biografiju, a zatim da odabere željenu poziciju iz baze praksi i izvrši prijavu.

Studenti koji su se već registrovali na portalu ne moraju to da rade ponovo, već samo da odaberu praksu za koju žele da se prijave.

Studenti koji budu odabrani za obavljanje prakse u prvom ciklusu, moći će da obave praksu tokom perioda od 1. marta. do 1. juna 2017. godine. Trajanje prakse biće definisano za svakog studenta u skladu sa zahtevima odgovarajućeg studijskog programa i u dogovoru sa supervizorima prakse iz preduzeća i ustanova koje učestvuju u programu.

Stručna praksa u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture realizuje se na osnovu potpisanog protokola o saradnji između Univerziteta u Beogradu i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i realizuje se u tri ciklusa tokom kojih je predviđeno da praksu obavi ukupno 412 studenata.

INSTITUCIJE KOJE ĆE PRIMITI STUDENTE NA STRUČNU PRAKSU U DRUGOM CIKLUSU PROGRAMA: Železnice Srbije, Direkcija za železnice, Republički geodetski zavod, Institut za puteve, Saobraćajni institut CIP, Aerodrom Nikola Tesla Beograd, ErSrbija, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA, JP Putevi Srbije, Agencija za upravljanje lukama, Republička agencija za stanovanje, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastructure (MSGI), MGSI – Uprava za transport opasnog tereta, MGSI – Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, Agencija za bezbednost saobraćaja, Direkcija za vodne puteve, JAT Tehnika, Građevinska direkcija Srbije.