Home [konkursi] Transformator – konkurs za OCD u okviru Programa podrške civilnom društvu i...

Transformator – konkurs za OCD u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija

102
0

Beogradska otvorena škola (BOŠ) je objavila Konkurs za podnošenje predloga projekata u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija (Program).

Program se realizuje u okviru projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, koji BOŠ sprovodi uz podršku Švedske.

 

Podrška razvoju partnerskih organizacija civilnog društva i medija podrazumeva dodelu finansijskih sredstava i realizuje se kroz:

1. institucionalnu podršku – moguća podrška za 5 OCD i medija;

2. projektnu podršku – moguća podrška za 5 OCD i 5 medija.

Opšti cilj Programa je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija. Specifični ciljevi Programa su da: ojača ulogu civilnog društva kao zastupnika interesa lokalnih zajednica u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU); podstakne demokratski uticaj civilnog društva na javne vlasti, poboljša prakse i unapredi kvalitet učešća javnosti u procesu donošenja odluka; unapredi kvalitet javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija.

Rok za podnošenje predloga projekata je nedelja, 22. januar 2017. godine do 23 sata i 59 minuta.

Podnošenje predloga projekata za učešće na Programu se vrši isključivo elektronskim putem preko onlajn platforme www.transformator.bos.rs. Predlozi projekata koji budu dostavljeni na drugi način neće biti razmatrani.

Tekst poziva i detaljan vodič za podnošenje predloga projekata se nalazi u prilogu, a više informacija o Programu možete pronaći na sajtu www.transformator.bos.rs.

Za sva pitanja i nedoumice možete da nas kontaktirate slanjem imejla na adresu cs4eu@bos.rs.

Poziv sa vodičem za podnošenje predloga projekata