Konkurs za redizajn web stranice

0

calendar-big.pngCare International sa sjedištem u Sarajevu, Hasana Kaimije 11, raspisuje konkurs za redizajn postojeće web stranice www.carebhcsm.org. Ponuđač radova treba da dostavi svoj prijedlog cijene koštanja redizajna u prvom krugu ponude, do ponedjeljka 25.08.2007. godine.

Cijena treba da obuhvati sljedeće elemente:
1. Izrada dinamične web stranice za administratorskim interfaceom i bazom podataka PHP/MySQL za samostalno održavanje i ažuriranje web stranice sa dodatnim modulom foto galerije, dinamičnim menijem za kreiranje dodatnih meni i podmeni polja sa minimalno 3 nivoa.
2. Stranica treba da ima jedinstven i unikatan dizajn a prilagođen www.care.org i www.careinternational.org.uk standardima izgleda CARE web stranica.
3. Stalni kontakt CARE IT officera nakon izbora najboljeg ponuđača zbog uvida u dizajn i izgled stranice.

Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, koji će se obaviti 28.08.2007. godine CARE će ponuditi Ugovor za izradu web stranice, i o rezultatima obavjestiti sve prijavljene kandidate. Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača bit će na osnovu cijene i kvaliteta ponude.

Krajnji rok za izradu nove web stranice će biti 20 dana nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača. Plaćanje od strane CARE će biti najkasnije u roku od 7 dana od puštanja u funkciju nove web stranice, preko žiro računa.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete kontaktirati Edina Muharemagića na
emuharemagic@carebhc.org

Previous articleUniverzijada: Odbojkašice Srbije za medalju
Next article“U zmajevom gnezdu” dobija nastavak