“Kako se sporazumevate?” -pružanje prve psihološke pomoći tokom izbegličke krize-

0

Kako se sporazumevate PlakatRadionica “Kako se sporazumevate?” -pružanje prve psihološke pomoći tokom izbegličke krize-  će se održati u četvrtak 13.10. u 17h u Infopolisu (Apolo centar-suteren).

Na radionici će se razgovarati o oblicima i značaju humanitarnog rada u kriznim situacijama. Pitanje „kako se sporazumevate?“ često se postavlja humanitarnim radnicima u izbegličkoj krizi iz želje da se sazna na koji način se izbeglicama zapravo pruža pomoć, šta ta pomoć podrazumeva i kako znamo da je odgovarajuća. 

 

 

Radionica ima za cilj:

  • da opiše rad humanitarnih radnika i radnica u izbegličkoj krizi
  • da osvetli potrebe žena i dece koji se nalaze u izbegličkoj krizi (a koje se mogu preneti i na druge katastrofe)
  • da navede osnovne izazove u radu sa traumatizovanom grupom i vidove njihovog prevladavanja

Radionica će se održati u sklopu projekta Exhale Exile, koji nastoji da „osvetli“ različite vidove represije, marginalizacija i agresija prema ženama migrantkinjama. Putemniza javnih događaja grupa okupljena oko projekta Exhale Exile želi da učini vidljivim specifične situacije, ali i opšte tendencije koje se tiču prirode izbeglištva a koje najčešće podrazumevaju manipulaciju, agresije, predrasude, zlostavljanja, zloupotrebe, eksploataciju, diskriminaciju… sa posebnim fokusom na položaj žena.

Projekat Exhale Exile je podržan od Rekonstrukcija ženskog fonda.

Radionica će trajati 90 minuta, a vodi je Slavica Ranisavljev Kovačev, psihološkinja, angažovana u radu sa izbeglicama od oktobra 2015. godine u okviru projekta Novosadskog humanitarnog centra, a pod pokroviteljstvom Terre des hommes.

Previous articlePostani BELhospice volonter!
Next articleKonkurs za program LinKS – Linking Kosovo and Serbia