Konkurs za podršku Telenor fondacije sa temom #Uključisedigitalno

0
Telenor fondacija pomaže razvoj srpskog društva i društvenu integraciju obezbeđujući što većem broju ljudi pristup komunikacijskim uslugama, podržavajući i inicirajući kreiranje digitalnih rešenja koji za cilj imaju prevazilaženje aktuelnih društvenih izazova i omogućavanje razvoj potencijala srpskog društva. Naše delovanje usmereno je na sledeće oblasti: obrazovanje, socijalna inkluzija društveno ugroženih grupa, kultura i umetnost, kao i zaštita životne sredine. Ciljevi Telenor fondacije promovišu pozitivne strane interneta i set normi koje regulišu  ponašanje u digitalnom okruženju i utiču na smanjenje digitalnog nasilja.
 
Konkurs Telenor fondacije otvara se dva puta godišnje, a rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana otvaranja konkursa. U toku trajanja konkursa, obrazac prijave za projekte i svu prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti elektronskim putem na adresu: fondacija@telenor.rs.
 
Drugi ovogodišnji poziv za prijavu na konkurs za podršku Telenor fondacije sa temom #Uključisedigitalno otvoren je 19. septembra. 2016. godine, a detalje konkursa, kao i obrazac prijave, možete preuzeti u nastavku.

 

Obrazac prijave Otvoreni poziv Telenor fondacije

Previous articleKlub Superste je otvoren – prijavi se!
Next articleVolontiraj na događaju koju organizuje GO Zvezdara povodom svetskog dana srca – DANI SRCA