Home [njuz] Rekonstrukcija Doma Omladine dovedena u pitanje?

Rekonstrukcija Doma Omladine dovedena u pitanje?

89
0

doblogoPovodom odluke trgovinskog suda iz Beograda a u vezi sa bilijar salom koja radi u prostorijama Doma domladina Beograda, ova kulturna institucija se oglasila saopštenjem. U saopštenju se navodi: ‘Dana 26. maja 2006. godine Dom omladine je na održanoj svečanosti javno objavio početak radova na rekonstrukciji ove izuzetno značajne gradske kuće kulture.

Planirano je da podeljeno u tri faze rekonstrukciju realizuju združenim snagama Grad Beograd, Američka ambasada i Agencija za poslovni prostor Grada Beograda. Prva faza radova otpočela je 29.05.2007. godine i to radovima koje izvodi Agencija za poslovni prostor Grada Beograda.

Da lepe i pozitivne stvari i ideje kao što je rekonstrukcija jedne kuće kulture, pri tome ključnog stecišta mladih Beograda, mogu u stvarnosti doživeti niz neprijatnosti govori ono što se zatim dogodilo.

Naime, Bilijar klub, koji se nalazi uz vlasništvu preduzeća Trgocentar d.o.o. iz Beograda, koji je u suterenu DOB-a bespravno radio sve do početka rekonstrukcije (ugovor istekao još 08.06.2005.) je 28.06.2007. godine podneo Trgovinskom sudu u Beogradu Tužbu za ometanje poseda i uz neuobičajenu efikasnost suda dobio u svoju korist Rešenje kojim se DOB-u kao tuženom nalaže da omogući predstavnicima Bilijar Kluba nesmetan pristup u sporne prostorije. Sud je do te mere žurio u ovom postupku da je u donetom Rešenju naveo da se predstavnicima Bilijara imaju otvoriti „vrata balkona bioskopa“ i „vrata hola bioskopa“ koja kao takva fizički ne postoje ?!?

Inače po ranije podnetoj tužbi DOB-a za iseljenje podnetoj protiv Trgocentra d.o.o. u toku je parnica u kojoj DOB insistira na nespornoj činjenici da je Bilijar klub bespravno radio u DOB-u još od 08.06.2005. te da je jedina moguća odluka koju sud može doneti ta da se tuženom Bilijar klubu naloži momentalno iseljenje iz prostora DOB-a. U slučaju ovog postupka Trgovinski sud uopšte ne ispoljava takvu efikasnost kakva je manifestovana u gore navedenom slučaju i čak je doneo i jednu kontroverznu odluku koja je u jednom trenutku značila obustavu postupka do rešenje predhodnog pitanja ali na svu sreću u međuvremenu posle žalbe DOB-a podnete Višem Trgovinskom Sudu ova odluka ukinuta čime su stvoreni uslovi da se ovaj već započeti postupak normalno nastavi.

Dalji sled događaja je takav da se filmskom brzinom donosi niz novih odluka Trgovinskog suda, pre svega Rešenje o izvršenju što je u kranjoj instanci rezultovalo i zakazivanjem njegovog prinudnog izvršenja uz asistenciju policije, dana 14.08.2007. godine.

Eto tako je još jednom (ranije su sličnu sudbinu doživele i druge gradske kuće kulture kao što su JDP, Pozorište Duško Radović, Biblioteka Grada Beograda …) protivpravni korisnik prostora jedne kuće kulture (a po pravilu su to kafići ili slični korisnici koji sa kulturom nemaju baš mnogo veze) koristeći se pravnim marifetlucima pokušava da u pitanje dovede strateški interes Grada Beograda u domenu kulture a to je da se u kontinuitetu, jedna po jedna gradska kuća kulture, generalno renovira, osavremeni te da se tako uslovi rada u njima podignu na najviši nivo što onda predstavlja realan kontekst u kome će se u budućnosti kreirati i izvoditi kulturni programi najvišeg nivoa.

Niko ne može za svoje maliciozne postupke tražiti i uživati sudsku zaštitu. Kao što niko ne može sporiti ni činjenicu da u budućnosti naše kuće kulture moraju da od nekadašnjih „tržnih centara“ postanu istinske kuće kulture koje neće ucenjivati mali privatnici. Dom omladine Beograda je stoga uveren da će i na pravnom i na vanpravnom terenu uspešno dokazati ispravnost svoje pozicije i konačno dovesti do kraja svoju rekonstrukciju. Beogradska omladina će tako u doglednoj budućnosti dobiti prvorazredno mesto na kome će uživati u kvalitetnim kulturnim programima a tada će se i sa mnogo više mere i brige odlučiti ko će i da li će uopšte dobiti pravo da koristi prostor DOB-a za obavljanje svoje aktivnosti’.