Home [konkursi] Institut za evropske poslove raspisuje konkurs za radna mesta

Institut za evropske poslove raspisuje konkurs za radna mesta

77
0
U fokusu rada Instituta za evropske poslove je praćenje pregovora Srbije sa EU i jačanje kapaciteta svih uključenih u procesu. Imajući u vidu složenost i dugotrajnost ovog procesa, Institut okuplja veliki broj stručnih saradnika sa kojima organizuje treninge, debate i druga usavršavanja zato što želimo da svojim radom doprnesemo boljem razumevanju evroatlantskih integracija. Institut radi na organizovanju treninga i pružanju multiperspektivnih informacija kako bismo omogućili aktivno učešće stručne javnosti i građana u procese donošenja odluka. Institut aktivno zagovara i zalaže se za temeljne reforme u okviru pegovaračkog procesa i u saradnji sa partnerima jačamo kapacitete Srbije da se suoči sa izazovima u globalnom svetu kroz zajedničko delovanje, koje za krajnji cilj ima aktivno članstvo Srbije u evroatlantskim okvirima za dobrobit svih građana.
 
U nastavku konkursa nalaze se informacije o uslovima neophodnim za prijavljivanje na konkurs za projektnog/e koordinatora/ke, opisu posla i načinu prijavljivanja na konkurs.
 
Uslovi:
 1. Državljanin/državljanka Republike Srbije ili prebivalište sa dozvolom za rad;
 2. Sedmi stepen stručne spreme Fakulteta političkih nauka ili drugog društvenog fakulteta u Srbiji ili ekvivalentni stepen dobijen u inostranstvu;
 3. Poznavanje rada i iskustvo u projektnom upravljanju od minimum dve godine;
 4. Napredno znanje engleskog jezika;
 5. Napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power point), društvene mreže i Internet;
 6. Iskustvo u organizovanju događaja različite vrste, istaknute organizacione sposobnosti;
 7. Izražene komunikacione sposobnosti;
 8. Spremnost na izvršavanje obaveza u kratkim rokovima;
 9. Zainteresovanost za evropske integracije i praćenje socio-političkih dešavanja u Srbiji, Regionu i svetu;
 10. Spremnost za rad u malom timu različitih profila.
 
Opis posla:
 1. Pripremanje predloga projekata za apliciranje kod domaćih i stranih donatora i sponzora;
 2. Upravljanje projektnim ciklusom;
 3. Izvršavanje administrativnih, finansijskih, tehničkih, logističkh, programskih i organizacionih poslova u sklopu odobrenih projekata od strane donatora;
 4. Staranje o valjanosti dokumentacije za izveštavanje donatora;
 5. Odgovornost i garantovanje za valjanost finansijskih i narativnih izveštaja projektima kojima upravlja;
 6. Redovno komuniciranje sa donatorima i zainteresovanim stranama u vezi sa implementacijom projekata i radom Instituta;
 7. Uređivanje portale Instituta i redovno komuniciranje sa kolumnistima i web administratorom, ažuriranje podataka u vezi sa projektima kojim se upravlja;
 8. Uređivanje oline časopisa Instituta;
 9. Održavanje alumni mreže;
 10. Prevođenje tekstova i analiza za potrebe projekata koje sprovodi;
 11. Obavljanje i drugih sličnih poslova koji nisu obuhvaćeni navedenim opisom u skladu sa Pravilnikom o Sistematizaciji poslova u Institutu za evropske poslove.
 
Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove, ohrabrujemo Vas da pošaljete vaš CV (maksimum dve strane) i motivaciono pismo (maksimum jedna strana) na koordinator@iea.rs najkasnije do 12. septembra u 9:00č. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na . Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.

U nastavku konkursa nalaze se informacije o uslovima neophodnim za prijavljivanje na konkurs projektni/a asistent/kinja, opisu posla i načinu prijavljivanja na konkurs.
 
Uslovi:

 1. Državljanin/državljanka Republike Srbije ili prebivalište sa dozvolom za rad;
 2. Najmanje četvrti stepen stručne spreme, (gimnazija, ekonomska ili pravno birotehnička škola), prednost imaju diplomci i studenti fakulteta društvenih nauka;
 3. Poznavanje rada i iskustvo u projektnom menadžmentu od bar godinu dana;
 4. Napredno znanje engleskog jezika;
 5. Napredno poznavanje rada na računaru, Microsoft office (Word, Excel, Power point), sa posebnim naglaskom na Excel program i društvene mreže;
 6. Iskustvo u organizovanju događaja različite vrste, istaknute organizacione sposobnosti;
 7. Izražene komunikacione sposobnosti;
 8. Spremnost na izvršavanje obaveza u kratkim rokovima.
 
Opis posla:
 1. Asistencija prilikom priprema nacrta predloga projekata za apliciranje kod domaćih i stranih donatora i sponzora;
 2. Asistencija pri upravljanju projektnim ciklusom;
 3. Asistencija pri izvršavanju administrativnih, finansijskih, tehničkih, logističkih, programskih i organizacionih poslova u sklopu odobrenih projekata od strane donatora;
 4. Priprema dokumentacije za izveštavanje kod donatora;
 5. Priprema dokumentacije za izveštaje kod državnih organa Republike Srbije;
 6. Izrada nacrta finansijskih i narativnih izveštaja na projektima na kojima je asistent/kinja;
 7. Po potrebi komunicira sa donatorima i drugim stranama u vezi sa implementacijom projekata i rada Instituta;
 8. Komunikacija sa spoljim saradnicima (Računovođa, IT menadžer i sl.)
 9. Uređuje portale Instituta i redovno komunicira sa kolumnistima i web administratorom, ažuriranje podataka u vezi sa projektima kojima asistira;
 10. Prevođenje tekstova i analiza za potrebe projekata na kojima asistira;
 11. Obavljanje i drugih sličnih poslova koji nisu obuhvaćeni navedenim opisom u skladu sa Pravilnikom o Sistematizaciji poslova u Institutu za evropske poslove.

Ukoliko smatrate da ispunjavate uslove, ohrabrujemo Vas da pošaljete vaš CV (maksimum 2 strane) i motivaciono pismo (maksimum 1 strana) na asistent@iea.rs najkasnije do 12. septembra u 9:00č. Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na . Neblagovremene i nepotpune prijave nećemo uzimati u razmatranje.
 
Sa uspešnim/uspešnom kandidatom/kandidatkinjom zasniva se ugovor o radu sa probnim periodom od tri meseca koji se produžava u zavisnosti od performansa zaposlenog/zaposlene.
 
Svi kandidati će dobiti odgovor o statusu aplikacije, dok će oni koji uđu u uži izbor biti pozvani na testiranje u vezi sa znanjem engleskog jezika i rada na računaru.
 
Podaci o ličnosti čuvaju se u skladu sa Zakonom. Nakon završenog konkursa i procesa zapošljavanja kandidata, sve kopije i elektronski podaci se uništavaju.