Home [njuz] Za brucoše još 9.000 mesta

Za brucoše još 9.000 mesta

52
0

knjiga.jpegNa 19 fakulteta Univerziteta u Beogradu za septembarski upisni rok ostala su ukupno 2.244 slobodna mesta. Mesta ima i na univerzitetima u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kosovskoj Mitrovici i Novom Pazaru.Drugi upisni krug počinje 1. septembra i trajaće do 20. septembra.

 Prijavljivanje studenata biće organizovano 3. i 4. septembra, a prijemni ispiti polagaće se 5, 6. i 7. septembra.

Najviše slobodnih mesta za buduće brucoše ostalo je na Beogradskom univerzitetu – na Matematičkom, Tehnološko-metalruškom, Fizičkom, Mašinskom, Poljoprivrednom, Fakultetu za fizičku hemiju, Šumarskom i Hemijskom fakultetu.
Na Filološkom fakultetu ima još 159 slobodnih mesta, ali samo za brucoše koji će sami plaćati svoje studije.

Interesantno je da za sledeću školsku godinu nije popunjena upisna kvota ni na Veterini, gde ima 38 slobodnih mesta za samofinansirajuće studente.
Na Matematičkom, Mašinskom, Poljoprivrednom, Rudarsko-geološkom, Tehnološko-metalruškom, Učiteljskom, Fakultetu za fizičku hemiju, Fizičkom, Hemijskom i Šumarskom fakultetu ostao je mali broj nepopunjenih mesta i za studije o trošku države.

Na Univerzitetu u Novom Sadu ostalo je 2.048 slobodnih mesta, 345 za budžetske studije i 1.703 za samofinansirajuće studente.
Na Univerzitet u Nišu može se upisati još 1.747 brucoša, na Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici – 1.365, Univerzitet u Kragujevcu – 1.364 i Novom Pazaru – 113 brucoša.

UNIVERZITET U BEOGRADU
(broj slobodnih mesta po fakultetima)
Biološki 49
Građevinski 37
Elektrotehnički 45
Matematički 240
Mašinski 194
Poljoprivredni 194
Bogoslovski 125
Rudarsko-geološki 85
Tehnički – Bor 258
Teh.-metalruški 207
Učiteljski 39
Veterinarski 38
Fizička hemija 79
Fiz. vaspitanje. 62
Fizički 152
Filozofski 13
Filološki 159
Hemijski 121
Šumarski 147
UKUPNO 2.244

UNIVERZITET U NOVOM SADU
(broj slobodnih mesta po fakultetima)
Poljoprivredni 303
Filozofski 194
Tehnološki 154
Pravni 97
Medicinski 60
Tehnički 171
Ekonomski 265
Matematički 173
Umetnost 35
Građevinski 212
Teh. „Mihajlo Pupin“ 269
Fiz. vaspitanje 6
Učiteljski (na mađarskom) 1
UKUPNO 2.048

UNIVERZITET U NIŠU
(broj slobodnih mesta po fakultetima)
Građev. arh. 157
Ekonomski 190
Elektronski 349
Mašinski 246
Pravni 346
Prirodno-matem. 251
Tehnološki 126
Zaštita na radu 28
Umetnički 12
Fiz. vaspitanje 25
Filozofski 17
UKUPNO 1.747

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
(broj slobodnih mesta po fakultetima)
Agronomski 201
Ekonomski 310
Mašinski 175
Mašinski (Kraljevo) 24
Medicinski 32
Pravni 385
Prirodno-matem. 121
Tehnički 75
Filološko-umet. 41
UKUPNO 1.364

UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
(broj slobodnih mesta po fakultetima)
Pravno-ekonomski 74
Tehničkih nauka 39
UKUPNO 113

UNIVERZITET U KOSOVSKOJ MITROVICI
(broj slobodnih mesta po fakultetima)
Ekonomski 199
Medicinski 31
Poljoprivredni 136
Pravni 477
Prirodno-matem. 166
Učiteljski 61
Fiz. kultura 86
Tehničke nauke 188
Umetnički 21
Filozofski 137
UKUPNO 1.365

Izvor: Blic