Konkurs: Pripravnički staž u advokatskoj kancelariji Kolšek-Marković-Ilić

0

Bez názvuAdvokatska kancelarija Kolšek-Marković- Ilić i ELSA Beograd raspisuju konkurs za obavljanje pripravničkog staža za diplomirane studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 

Broj pripravnika: 2 (dva)

• diplomirani pravnik

• dobro poznavanje engleskog jezika (pisani i govorni)

• dobro poznavanje rada na računaru

• spremnost za timski rad, komunikativnost i odgovornost

• ozbiljnost i motivisanost u radu

Mesto obavljanja pripravničkog staža: Radne prostorije advokatske kancelarije – Cvijićeva 107, 11000 Beograd.

Opis poslova: Nudimo mogućnost upoznavanja i savladavanja raznovrsnih poslova i problema pravne struke, uz postepenost u napredovanju i usavršavanju, kao i adekvatnu finansijsku kompenzaciju. Poslovi pripravnika uključuju upoznavanje sa načinom rada kancelarije, evidenciju predmeta, odlazak na suđenja, sastavljanje tužbi i drugih podnesaka, komunikaciju sa klijentima i državnim organima, uz saradnju sa mentorima i zaposlenim licima u kancelariji.

Kancelarija Kolšek-Marković- Ilić bavi se svim oblastima prava, sa naglaskom na oblast građanskog, privrednog i radnog prava, saradnji sa agencijama za promet nepokretnostima, agencijama za registraciju vozila itd.

Izbor kandidata: Na osnovu CV-ja i intervjua koji će biti obavljen sa kandidatima koji uđu u uži 

Način prijave: CV sa naznakom „PRIPRAVNIČKI STAŽ“ poslati na elsabelgrade@gmail.com ili office@advokati.co.rs najkasnije do 10. maja 2016. godine.

Previous articleVolontiraj u vrtiću u Turskoj
Next articleConnecting Youth – Western Balkans Youth Conference – Paris, 4 July 2016 – Call for Applications