POSTANITE DEO TIMA UDRUŽENJA GRAĐANA „OEF“!

0

0d89b92f-6cc8-45b8-b760-7886e703e13e

 Ukoliko želiš da menjaš na bolje okruženje u kojem živiš, ukoliko si kreativan, inovativan i proaktivan, želiš da upoznaš i povežeš se sa zanimljivim ljudima, onda si ti osoba koju tražimo!

 

 KO SMO MI?

Udruženje građana „OEF“ je nestrančko, nevladino i neprofitno Udruženje, čiji je cilj da kroz organizovanje i realizaciju projekata podigne svest građana o značaju procesa evropskih

integracija. Ciljevi Udruženja su:

1. Razvijanje i realizacija projekta;

2. Organizacija, obuka, trening, savetovanje i drugi oblici stručnih usavršavanja u oblasti evropskih integracija;

3. Usklađivanje pravne regulative sa evropskim i međunarodnim pravnim tekovinama i unapređenje ljudskih prava;

4. Promovisanje evropskih vrednosti i efikasnog korišćenja raspoloživih resursa;

5. Unapređivanje zaštite prirode i životne sredine u skladu sa evropskim standardima;

6. Širenje evropskih ideja u Srbiji unapređivanjem kulturne, obrazovne, političke i ekonomske saradnje među građanima, narodima, regijama i državama Evrope u cilju stvaranja sjedinjenih država Evrope;

7. Uticanje na javnost Srbije da svoje angažovanje usmeri ka demokratskoj tranziciji Srbije;

8. Obavljanje drugih delatnosti kroz realizaciju projekata i izložbi, a u cilju poboljšanja kvaliteta života građana.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Udruženje građna „OEF“ poštuje politiku jednakih mogućnosti i ohrabruje prijavu kandidata/kinja bez obzira na pol, etničku i religioznu pripadnost, godine, fizičke sposobnosti i seksualnu orjentaciju.

KAKO SE PRIJAVITI?

Svi zainteresovani kandidati za angažovanje u našoj organizaciji svoje prijave (motivaciono pismo i kratku biografiju) treba najpre da pošalju na mail ngo.oef@gmail.com sa naznakom „Prijava_Ime i prezime kandidata/ kandidatkinje“. Kandidati i kandidatkinje koji uđu u uži izbor biće kontaktirani i pozvani na sastanak upoznavanja.

ROK ZA PRIJAVU

Kokurs je otvoren do 15. maja 2016. godine do 12h. Nepotpune prijave i prijave koje stignu posle naznačenog roka neće biti razmatrane.

 

Previous articlePrijavi se na Social Impact Award takmičenjei #zaSIAj
Next articlePravnici na poslu – sajam zapošljavanja i volontiranja