„Koristiš li svoja prava (kako i koliko)“

0

Razvojni centar za mlade iz Beograda realizovaće u periodu april-avgust 2016. godine projekat „Koristiš li svoja prava (kako i koliko)“, uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope. Aktuelna socio-ekonomska situacija, a posebno izazovi u oblastima zapošljavanja i stanovanja, koji utiču na sve teže osamostaljivanje mladih, dovode među mladima do porasta apatije i nedostatka inicijative i želje da se utiče na društvene procese. Paralelno, mladi nisu dovoljno upoznati sa svojim pravima i mogućnostima da budu aktivni deo zajednice, niti o važnosti učešća u izbornim procesima; nisu dovoljno svesni zašto je građanski aktivizam toliko važan i zašto moraju biti proaktivni kako bi svoje potrebe i prioritete stavili visoko na lestvicu lokalnih i nacionalnih prioriteta.

Stoga je cilj projekta da mlade ljude upozna bolje sa širokim spektrom njihovih građanskih prava na razumljiv i prijateljski način, na bazi vršnjačke edukacije i različitih interaktivnih aktivnosti koje će biti deo projekta, poput kviza, takmičenja u pisanju eseja, flash moba i sl.

Projekat se sastoji od:

– inicijalnog petodnevnog treninga za 28 budućih vršnjačkih edukatora uzrasta 16-28 godina iz svih delova Srbije, sa posebnim fokusom na geografskom i rodnom balansu (biće obuhvaćeno 14 različitih opština, 2 edukatora po opštini)

– studentsko odmaralište Radojka Lakić, Avala, 5-9. maj 2016;

– istraživanja koje će ukazati na percepciju građanskog aktivizma među mladima;

– 14 radionica i različitih pratećih interaktivnih aktivnosti u 14 različitih opština iz kojih dolaze polaznici inicijalnog treninga

– vršnjački edukatori koji će i sprovoditi radionice, na teme od značaja u vezi sa različitim nivoima i formama omladinskog aktivizma;

– takmičenje u pisanju eseja na temu omladinskog aktivizma, čiji će pobednici obići evropske institucije u Strazburu tokom Evropske nedelje lokalne demokratije;

– zajedničke finalne aktivnosti

– paralelno organizovanog flash moba u 14 opština, uz slanje snažne poruke o potrebi da mladi postanu aktivniji u društvu.

Poseban fokus biće stavljen na ulogu žena u javnom i političkom životu zajednice, uz razmatranje aktuelnog položaja žena i jačanja uloge žena u različitim društvenim procesima od značaja.

Svi zainteresovani pozvani su da dostave svoje prijave (motivaciono pismo dužine do 300 reči i biografiju u EU formatu) na email: razvojnicentarzamlade@gmail.com do 25. aprila 2016. u 12:00 časova. Svi potencijalni kandidati biće obavešteni o ishodu do 29. aprila 2016.

Organizator snosi sve troškove učešća u projektu za odabrane učesnike. Učesnici su u obavezi da učestvuju u svim navedenim fazama projekta.

Previous articleNedelja finskog filma D R U G A Č I J I
Next articleBUDITE VODIČ KROZ SVOJ GRAD