Home [akcija] Кonferencijа „U susret programima Regionalne kancelarije za saradnju mladih“

Кonferencijа „U susret programima Regionalne kancelarije za saradnju mladih“

21
0

Beogradska otvorena škola u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije i Ministarstvom omladine i sporta organizuje konferenciju „U susret programima Regionalne kancelarije za saradnju mladih“. Konferencija će biti održana u petak, 25. marta 2016. godine u hotelu 88 rooms, u Beogradu, (Takovska 49 – sala Oniks) u periodu od 10 do 17 časova.

 

Konferencija će pored predstavljanja planiranih programa i aktivnosti Regionalne kancelarije za saradnju mladih, biti posvećena i razmatranju konkretne uloge institucija i civilnog društva u odnosu na programe RKSM, kao i odabiru omladinskog predstavnika R. Srbije u Upravni odbor ove Kancelarije.

S ciljem intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, vlade Zapadnog Balkana su na Konferenciji zemalja Zapadnog Balkana održanoj u Beču, 27. avgusta 2015. godine potvrdile neophodnost formiranja održivog regionalnog programa razmena sa ciljem promocije ideja pomirenja, tolerancije i drugih evropskih vrednosti i usvojile Deklaraciju kojom se predviđa osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Radna grupa za formiranje Regionalne kancelarije za saradnju mladih sastavljena od predstavnika institucija nadležnih za pitanja mladih i predstavnika omladinskog sektora je u periodu od oktobra 2015. godine do marta 2016. godine aktivno radila na pripremi svih predloga dokumenata neophodnih za uspostavljanje i funkcionisanje Kancelarije.

U trenutku kada je objedinjeni predlog poslat na razmatranje vladama Zapadnog Balkana, a uzimajući u obzir aktivno učešće i dosadašnje rezultate R. Srbije u domenu regionalne mobilnosti i saradnje, veoma je važno predstaviti Regionalnu kancelariju za saradnju mladih i identifikovati sve izazove sa kojima se relevantne institucije i organizacije iz R. Srbije mogu suočiti pri učešću u programima ove Kancelarije.

Molimo Vas da potvrde učešća na konferenciji pošaljete popunjavanjem elektronskog upitnika koji se nalazi OVDE, a najkasnije do srede, 23. marta 2016. godine do 15 časova.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milici Škiljević, iz Beogradske otvorene škole, na telefon 011/ 3061 341.