Home [treninzi] Poziv za učesnike/ce Treninga za akreditaciju u okviru Evropskog Volonterskog Servisa

Poziv za učesnike/ce Treninga za akreditaciju u okviru Evropskog Volonterskog Servisa

45
0

– Da li je tvoja organizacija, kancelarija za mlade ili institucija (org/KZM/inst) zainteresovana da se akredituje tokom 2016. godine za Evropski volonterski servis (EVS) u okviru Erazmus+ programa EU?

– Da li tvoja org/KZM/inst zainteresovana da šalje mlade iz Srbije u Evropsku uniju na dugoročno volontiranje i usavršavanje?

– Da li tvoja org/KZM/inst zainteresovana da prima mlade volontere iz EU koji bi pomagali u vašem radu sa mladima u Srbiji?

– Da li ti je potrebno više informacija o specifičnostima akreditacije za EVS, popunjavanja formulara za akreditacijuimplementaciji EVS projekta, ulozi mentora i supervizora itd.?

Ukoliko je odgovor na barem jedno od gore navedenih pitanja «DA», pozivamo te da se prijaviš na sledeći trening u organizaciji Kontakt tačke za Program Erazmus+: Mladi u akciji!

Grupa „Hajde da…“ kao zvanično imenovana kontakt tačka za Program Erazmus+: Mladi u akciji, a uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, SALTO Resursnog centra za jugoistočnu Evropu i Erazmus+ programa, otvara poziv za učešće organizacija, kancelarije za mlade i institucije iz Srbije na treningu čiji je cilj podrška org/KZM/inst da se u budućnosti akredituju za učešće u Evropskom Volonterskom Servisu EU, da šalju mlade iz Srbije na EVS u 33 Programskih zemalja (28 zemalja EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska) i budu domaćini stranim volonterima u Srbiji. Trening se sprovodi u sklopu proslave 20 godina postojanja Evropskog Volonterskog Servisa.

Trening će se održati od 28. marta-1. aprila u  Sremskim Karlovcima i biće mesto gde će se učesnici upoznati sa procedurom akreditacije za EVS (korak po korak), sa aplikacionim formularom za EVS akreditaciju, sa uslovima učešća u EVS-u, sa specifičnostima pojedinih vrsta EVS-a (individualni, grupni, kratkoročni, dugoročni) u kontekstu akreditacije itd.

Da bi se predstavnici org/KZM/inst iz Srbije prijavili na trening treba da popune prijavni formular koji se nalazi u nastavku.

Rok za slanje prijava je 17. mart, 2016.

Napominjemo da se od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja treninga i na svim radionicama!

Prijavni formular za Trening za EVS akreditaciju