Poziv za dostavljanje predloga programa koje će sufinansirati grad Beograd za vreme letnjeg raspusta školske 2013/2014. godine za učenike osnovnih i srednjih škola

0
SHARE

lat logo beogradGRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za sport i omladinu objavljuje POZIV ZA DOSTAVLjANjE PREDLOGA PROGRAMA KOJE ĆE SUFINANSIRATI GRAD BEOGRAD – SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU ZA VREME TRAJANjA LETNjEG RASPUSTA ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA U BEOGRADU

 

Predmet ovog javnog poziva odnosi se na programe koji su besplatni za učenike i sadrže sportsko-rekreativne i kreativne aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola.

Predlozi programa i projekata koji su predmet ovog poziva podeljni su u dve celine:

A) Programi sportsko-rekreativnih aktivnosti
1. sportske škole u sportovima na vodi koje organizuju sportski centri, javna preduzeća, ustanove i druga privredna društva na teritoriji grada Beograda registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti sporta na teritoriji grada Beograda;
2. sportsko-rekreativni kampovi koji obuhvataju najmanje tri različita sporta i organizovan višečasovni dnevni boravak koje organizuju beogradski sportski centri kojima je grad ili opština osnivač.

B) Programi od interesa za mlade (male škole – kursevi iz različitih oblasti kojima se stiču osnovna znanja potrebna za kreativno i osmišljeno slobodno vreme.

Poziv se upućuje sledećim predlagačima:

Za programe navedene u celini A
1. sportskim centrima, javnim preduzećima, ustanovama i drugim privrednim društvima na teritoriji grada Beograda registrovanim za obavljanje delatnosti u oblasti sporta;

Za programe navedene pod B
1. udruženja za mlade, udruženja mladih, ustanove i ostale neprofitne institucije.
Predlagači programa mogu podići Uputstvo, koje sadrži propisane uslove koje predlagač treba da ispuni za organizovanje programa, i Obrazac, koji je sastavni deo predloga programa u Sekretarijatu za sport i omladinu (kancelarija 4 – celina A i kancelarija 6 – celina B – XI sprat) svakog radnog dana od 10 do 12 časova.

Potrebna dokumentacija može se preuzeti i sa zvaničnog internet-sajta grada Beograda www.beograd.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 7157-463 i 7157-548 (celina A ) i 7157-507 i 7157-544 (celina B).

Rok za podnošenje predloga je 16. maj 2014. godine.

  Uputstvo
  B) Obrazac
  A) obrazac