Javni konkurs za program stručnih praksi u državnim organima Republike Srbije

0
SHARE

108231390907399Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) raspisuje javni konkurs za program stručnih praksi u državnim organima Republike Srbije

Pozivamo mlade profesionalce, diplomce i studente postdiplomskih studija, da se prijave za učešće u programu stručnih praksi koji realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP), u okviru projekta „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“.

 

 Konkurs je otvoren za motivisane mlade profesionalce koji žele da steknu iskustvo kroz praksu u državnim organima Republike Srbije.

 Opšti uslovi konkursa:

 • odlične komunikacijske veštine
 • spremnost na timski rad
 • analitičke i istraživačke veštine
 • odgovornost i preciznost u radu
 • poslovna korespondencija na srpskom jeziku
 • dobro znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računaru (MS Office, posebno Word i Excel, Internet)

 Pored prilike za učenje i sticanje radnog iskustva u državnim organima Republike Srbije, Beogradska otvorena škola će mladim praktikantima  obezbediti i dodatnu obuku za meke veštine, karijerno savetovanje, novčanu nadoknadu, kao i mogućnost za profesionalno povezivanje i umrežavanje. Izabranim praktikantima će biti dodeljen mentor iz državne instutucije u kojoj se realizuje stručna praksa.

 Pozivamo zainteresovane kandidate da popune kratak aplikacioni formular za poziciju za koju konkurišu, a koji se nalaze na sledećim linkovima:

 • Formular za poziciju Saradnik u Sektoru za finansijski sistem.
 • Formular za poziciju Saradnik za podršku u pripremi teksta zakona o inspekcijskom nadzoru.

 Pored popunjenog formulara, potrebno je dostaviti i radnu biografiju (CV) i motivaciono pismo sa jasnom naznakom za koju se poziciju prijavljujete, elektronskom poštom na adresu prakse@bos.rs najkasnije do 04. februara 2014. godine u 15 časova.

Petomesečnu plaćenu praksu u periodu od februara do juna je moguće obavljati na sledećim pozicijama:

1.

Institucija

Ministarstvo finansija, Sektor za finansijski sistem

Pozicija

Saradnik u Sektoru za finansijski sistem

Osnovne dužnosti

 • administrativno-tehnička i stručna podrška stručnim službama Sektora
 • podrška Sektoru u pripremama za skrining za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i to za pregovaračke grupe za slobodno kretanje kapitala i finansijske usluge

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija pravnih, ekonomskih, političkih ili organizacionih nauka
 • poznavanje procesa evropskih integracija
 • odlično znanje engleskog jezika
 

2.

Institucija

Ministarstvo pravde i državne uprave, Sektor za državnu upravu i matične knjige

Pozicija

Saradnik za podršku u pripremi teksta zakona o inspekcijskom nadzoru

Osnovne dužnosti

 • administrativno-tehnička i stručna podrška u pripremi teksta zakona o inspekcijskom nadzoru
 • priprema nacrta dopisa i pisama, kao i zapisnika sa sastanaka
 • učestvovanje u pripremi analize efekata i drugih stručnih analiza, obrazloženja i tabela usklađenosti sa propisima EU za zakon o inspekcijskom nadzoru

Uslovi

 • diploma (osnovnih ili postdiplomskih) studija pravnih nauka
 • dobro poznavanje upravnog prava Republike Srbije

 Za više informacija kontaktirati Centar za vođenje karijere i savetovanje Beogradske otvorene škole na tel. 011 3061 341 ili elektronskom poštom na prakse@bos.rs