Konkurs za radnu praksu u organima čiji je osnivač AP Vojvodina

0
SHARE

grbUNSUNIVERZITETSKI PROGRAM RADNE PRAKSE U SKUPŠTINI, POKRAJINSKOJ VLADI, POKRAJINSKIM ORGANIMA UPRAVE I FONDOVIMA, DIREKCIJAMA I ZAVODIMA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA u školskoj 2013/14. godini

 

.: Konkurs
.: Prijavni formular
.: Pregled mesta radne prakse i traženih profila učesnika