Simulacija rada Skupštine Grada Novog Sada – Skupština mladih 2013.

0
SHARE

“Skupština mladih  2013″ podrazumeva održavanje simulacije rada Skupštine Grada Novog Sada čiji odbornici će biti mladi, uzrasta od 17 do 22 godine, iz različitih organizacija. Učesnici “Skupštine mladih 2013″ će imati priliku da nauče više o radu Skupštine Grada Novog Sada.

 

 

Pored plenarnog rada, učesnici će se upoznati i raditi u skupštinskim odborima.

 

Tokom trajanja “Skupštine mladih 2013″, učesnici će diskutovati o problemima mladih u našem gradu, ali će i predlagati rešenja tih problema. Pre održavanja “Skupštine mladih 2013″, učesnici će biti podeljeni u pet grupa (pet političkih partija). Svaka grupa će imati koordinatora koji će pre dvodnevne simulacije održati najmanje tri pripremna sastanka tokom novembra meseca.

 

 

Učesnici ( odbornici ) će tokom sastanaka sa koordinatorima grupa osmisliti nastup i strategiju svoje grupe uz analiziranje materijala koji pripremimo. Tokom simulacije organizovaćemo dva predavanja na teme koje su bliske radu lokalnih samouprava i ideologijama političkih partija. Predavanja će održati osobe stručne za te oblasti.

 

 

Projekat finansira Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada u okviru konkursa za realizaciju Lokalnog akcionog plana politike za mlade.

 

 

Prijave na konkurs traju od 9.oktobra do 28.oktobra.
Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara.

 

Formular možete preuzeti OVDE.

 

Angažovano osoblje na projektu.

 

Popunjen formular pošaljite na e-mail skupstinamladih@gmail.com najkasnije do 28.oktobra u ponoć.

 

 

 

INFORMACIJE KONKURSA

 

  1. Pravo na učešće na Skupštini mladih 2013. imaju mladi od 17-22 godine starosti sa prebivalištem na teritoriji Grada Novog Sada

  2. Selekciju učesnika vršiće glavni koordinator, zamenik glavnog koordinatora i svi koordinatori grupa

  3. Rezultati konkursa biće objavljeni 5 dana nakon njegovog zatvaranja

  4. Svaka osoba koja konkuriše će dobiti obaveštenje o tome da li je primljena

  5. Rad u grupama (pripremna faza) počinje početkom novembra

  6. Učesnici projekta su u obavezi da prisustvuju svim aktivnostima Skupštine mladih 2013. Udruženje zadržava pravo da ukoliko neko od učesnika ne poštuje aktivnosti projekta, izvrši njegovu zamenu

  7. Podele učesnika u grupe vršiće se na osnovu njihovih odgovora na prijavnom formularu

 

 

 

Kontakt osoba za pitanja u vezi sa konkursom

 

Tijana Milinski, koordinatorka za protokol

 

tijana.milinski@vooz.rs

 

060 07 27 101 (od 19h do 21h)