Obuka za predstavnike/ce organizacija civilnog društva u okviru projekta „U toku sa Evropom – doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih vrednosti u Beogradu“

0
SHARE

Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) uz podršku Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda organizuje Obuku za predstavnike/ce organizacija civilnog društva u okviru projekta „U toku sa Evropom – doprinos organizacija civilnog društva afirmaciji evropskih vrednosti u Beogradu“

Izabrani predstavnici/ce organizacija civilnog društva (OCD) osposobljavaju se da identifikuju konkretne probleme građana i rešavanje tih problema prenesu na nivo donošenja odluka, prepoznaju pravno-politički okvir u kome deluju, primene dobre prakse i modele sa kojima raspolažu uspostavljajući istovremeno kvalitetnu i dugoročnu saradnju sa javnim vlastima i poslovnim sektorom.

Program je namenjen predstavnicima/cama organizacija civilnog društva koje su registrovane na teritoriji grada Beograda.

Obrazovni program „Prepoznaj, uključi se, deluj“ traje dva radna dana (19 – 20. jun 2013. godine) i u okviru njega će biti predstavljene osnovne postavke Kodeksa dobre prakse za građansko učešće u procesu donošenja odluka i principa dobre uprave koji obuhvataju pravnu sigurnost, otvorenost, odgovornost, efikasnost, efektivnost i transparentnost. Polaznici/ce Obrazovnog programa  će imati priliku da se upoznaju i sa ciljevima strateških dokumenata za podršku razvoja civilnog društva na teritoriji grada Beograda, kao i prioritetima za dalji razvoj lokalnih politika na teritoriji grada Beograda. U okviru Obrazovnog programa, profesionalni tim Centra za evropske integracije BOŠ-a će pripremiti set edukativnih radionica koji će se odnositi na zastupanje interesa građana u kreiranju razvojnih politika i sadržaće elemente unapređene obuke za pripremu i izradu predloga za praktičnu politiku (policy papers) i javno zastupanje praktično političkih preporuka (policy advocacy).

Prijavljivanje traje do 10. juna 2013. godine, a zainteresovani kandidati treba da pošalju popunjen prijavni formular elektronski na adresu: ena@bos.rs

Više detalja o samom Obrazovnom programu “Prepoznaj, uključi se, deluj”, kao i Prijavni formular možete pronaći na sledećem linku: http://ukljucibg.bos.rs/vesti/85/2013/05/23/obuka-za-predstavnikece-organizacija-civilnog-drustva-u-okviru-projekta–u-toku-sa-evropom—doprinos-organizacija-civilnog-drustva-afirmaciji-evropskih-vrednosti-u-beogradu.html

Nakon završetka selekcionog procesa svi kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa, najkasnije do 15. juna 2013. godine.

Više informacija i objašnjenja možete dobiti u Centru za evropske integracije Beogradske otvorene škole na telefone:  011 306 13 71.

Kontakt osobe: Jelena Babić i Danijela Božović