EKUMENSKI INICIJATIVA ŽENA – POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA

0
SHARE

seminar.jpegEkumenska inicijativa žena – EIŽ (bivši Ekumenski ženski fond solidarnosti) je nova hrvatska nevladina organizacija koja podupire poticajne i transformativne inicijative koje podržavaju žene kao akterice i inicijatorice promjena u vjerskim zajednicama i društvu.

  

Podrška se ostvaruje finansiranjem malih inicijativa u Bosni i Hrcegovini, Hrvatskoj, Makedoniji , Crnoj Gori i Srbiji.

Ekumenska inicijativa žena podržava individualke i organizacije/grupe na područjima:rodne ravnopravnosti, izgradnje mira i pomirenja, ekumenske i interreligijske suradnje,sa osobitim naglaskom na novo formirane grupe/organizacije, te one koje imaju teškoća u pronalaženju sredstava, zbog toga što su mala grupa ili su aktivnosti kojima se bave vjerskog profila. Smjernice i upute za prijavu, te obrazac za prijavu može se preuzeti na adresi: http://www.esnips.com/web/ewsf. Projektni prijedlozi prijavljuju se isključivo elektronski na našu e-mail adresu ewsf@ewsf.hr. Projektni prijedlozi se primaju zaključno sa 03.09.2007 godine.