Prijava za radionicu YouthLINC – Linking Innovators Who Network for Change

0
SHARE

Internews BH i partneri iz zemalja u regionu: Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu i Srbiji i Centar za istraživanje regionalne politike i saradnju „Studiorum“ iz Makedonije, pokreću projekat YouthLINC: Linking Innovators who Network for Change. U cilju odgovora na neke od glavnih izazova stabilnosti i miru na Balkanu – široko rasprostranjenu netoleranciju i diskriminaciju, YouthLINC projekat povezuje mlade iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, dajući im priliku da stvaraju inovativne onlajn platforme i oflajn društvene veze.

Ako ste:

• između 18 i 24 godina starosti;
• zainteresovani da učestvujete u društvenim akcijama;
• spremni da doprinesete promenama;
• upoznati sa upotrebom društvenih onlajn mreža;

očekujemo Vašu popunjenu prijavu.

Aplikaciju u formi ankete možete preuzeti ovde i direktno je popuniti ili Vaše odgovore poslati u oflajn formi na e-mail: survey@oneworldsee.org do 10. marta.

Procedura:

Po prijemu prijava, izabrani odbor će razmotriti svaku prijavu, i ukoliko bude potrebno, obaviti razgovor sa kandidatima. Najviše 30 učesnika/ca će biti odabrano za in-country radionicu koja će se održati u Beogradu poslednje nedelje marta.

Prihvaćeni učesnici/e će osmisliti i sprovesti projekte koji promovišu otvoreni dijalog, dele slične vrednosti i vode uklanjanju prepreka za pomirenje i uspostavljanju tolerancije između različitih nacionalnosti kako unutar tako i preko državnih granica.

In-country radionica će obuhvatiti sledeće teme:
1. Ljudska prava
2. Prevencija sukoba
3. Aktivizam
4. Tranziciona pravda i suočavanje sa prošlošću
5. Sticanje praktičnih veština

Nakon in-country radionice, svaki učesnik/ca će imati mogućnost da:

• pohađa Social Innovation Camp na engleskom jeziku sa mladima različitih etničkih pripadnosti koji dolaze iz pet ostalih zemalja;
• zajedno sa ostalim učesnicima/ama pokrene akcije kroz inovativne onlajn aplikacije;
• razvija i sprovodi onlajn projekte koji će biti finansijski podržani;
• kroz obuku i mentorski rad stekne sposobnost u upravljanju i veštinama javnog zastupanja
• postane sastavni deo dugoročne i aktivne onlajn i oflajn zajednice prekogranične mreže mladih

Ovo je projekat jednakih mogućnosti i snažno ohrabruje zainteresovane kandidatkinje, kao i mlade sa smetnjama u razvoju.

Kako bismo bolje pripremili radionice, molimo Vas da što detaljnije odgovorite na anketu. Rezultat i Vaši lični podaci će se koristiti samo za pripremu radionice i izbor kandidata/kinja, poštujući različitost i primenu naše politike jednakih mogućnosti.