Konkurs za podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih za 2013. godinu

0
SHARE

Ministarstvo omladine i sporta, u skladu sa Zakonom o mladima i Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, objavilo je dva nova konkrusa u okviru prvog kruga konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u 2013. godini koji su namenjeni udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima, kao i zadužbinama i fondacijama.

Ministarstvo omladine i sporta poziva sve zainteresovane partnere iz civilnog sektora da se prijave, uz podsećanje da je uslov za dodelu sredstava iz državnog budžeta namenjenih ostvarivanju javnog interesa u referentnoj oblasti udruženjima mladih, udruženjima za mlade i savezima, da su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju Ministarstvo omladine i sporta vodi u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.
Do kraja nedelje Ministarstvo će objaviti još tri konkursa, među kojima i konkurs namenjen jedinicama lokalne samouprave iz četvrte grupe razvijenosti, kao i konkurs namenjen finansiranju aktivnosti kancelarija za mlade.

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

u skladu sa Zakonom o mladima („Službeni glasnik RS”, br. 50/11), Pravilnikom o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13) i Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2013. godinu,  raspisuje KONKURSE ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA:

Konkurs za podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih
Rok za dostavljanje predloga projekata je 6. mart 2013. godine.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Pravo učešća :

Pravo učešća na konkursu 2 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi: www.mos.gov.rs
kao i na adresi omladinskog internet portala: www.zamislizivot.org

a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu:

omladina@mos.gov.rs.