Poziv za volontiranje u udruženju „Mladi za turizam“

0
SHARE

Ukoliko se školuješ u oblasti ili se interesuješ za:
* turizam, ekonomiju, hotelijerstvo, zaštitu životne sredine
* kulturu, novinarstvo, marketing * dizajn, veb dizajn, fotografiju…
* ili bilo koju drugu oblast za koju misliš da može doprineti unapređenju naših aktivnosti Nedostaje ti praktično iskustvo?

Udruženje „Mladi za turizam“ je pravo mesto za tebe!

Udruženje „Mladi za turizam“ je nevladina organizacija, osnovana 2010. godine sa ogromnom željom i energijom mladih da doprinesu razvoju turizma Srbije. Ciljevi udruženja su definisani u domenu edukacije i uključivanja mladih u razvojne procese i promociju turističke ponude Srbije, selekcije i razvoja turističkih potencijala, negovanje i prezentacija tradicionalnih vrednosti, običaja i turistička valorizacija starih zanata i unapređivanje zaštite životne sredine.

Pružamo vam mogudnost da aktivno učestvujete u radu naših timova:
1. Tim za gradski turizam
2. Tim za ruralni turizam
3. Tim za turističko preduzetništvo
4. PR tim

Volontiranje podrazumeva učešde u slededim poslovima:
* organizacija predavanja, radionica, seminara, stručnih eksurzija i drugih edukativnih aktivnosti
* učešde u organizaciji i realizaciji projekata za unapređenje turizma Srbije
* odnosi sa javnošdu (osmišljavanje promotivnih aktivnosti, komunikacija sa medijima i drugim organizacijama, rad na biltenu Udruženja)
* unapređenje internet prezentacije naše organizacije
* saradnja sa državnim i obrazovnim institucijama, srodnim organizacijama i turističkom privredom

Najbolji način za primenu svog znanja i sticanje radnog iskustva svakako je praksa i volontiranje, jer je to prilika da se preporučite poslodavcu, izdvojite i na vreme prepoznate koja vam karijera odgovara. Svako od volontera de dobiti preporuku i mogudnost da rezultate svog iskustva uključi u svoj portfolio i stekne pogodnosti prilikom traženja posla.

Prijavu za volontiranje možete da izvršite slanjem kratke biografije i motivacionog pisma na e-mail adresu: info@mladizaturizam.rs do 1. decembra 2012. godine