Letnja škola astronomije

0
SHARE

 Organizator: Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Opšte informacije: Departman za Astronomiju, Univerzitet u Beogradu organizuje letnju školu. Organizator poziva sve koji studiraju astronomiju kao i one koje astronomija zanima da konkurišu za ovu letnju školu. Radni jezik je engleski. Više informacija o letnjoj školi možete naći na sajtu organizatora.

Način konkurisanja :ZA sva pitanja obratite se Anđelki Kovačević na E-amil.

Rok za konkurisanje : 31.05.2007.

andjelka@matf.bg.ac.yu
http://www.matf.bg.ac.yu/