Evropska nedelja lokalne demokratije 2012

0
SHARE

mladi20Evropska nedelja lokalne demokratije ove godine biće održana u nedelji između 15. i 21. oktobra 2012. godine. Tema ovogodišnje evropske nedelje je:” Ljudska prava za veće učešće zajednica”.

Evropska nedelja lokalne demokratije je godišnji evropski događaj na nacionalnom i lokalnom nivou, u organizaciji lokalnih vlasti, istovremeno u svim zemljama članicama. Ove aktivnosti se sprovode u svrhu promocije rada lokalnih izabranih predstavnika i vlasti, s jedne strane, i unapređenja znanja građana o lokalnim vlastima i ohrabrivanja građanskog učešća na lokalnom nivou, sa druge strane.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti želi da neguje kulturu poštovanja ljudskih prava širom lokalnih zajednica u Evropi. Demokratija ne može postojati bez poštovanja ljudskih prava. ENLD 2012 naglašava značaj podizanja svesti o ljudskim pravima na lokalnom nivou, doprinosi promovisanju u sprečavanju i borbi protiv netolerancije, diskriminacije i socijalne isključenosti.

Stalna konferencija gradova i opština poziva sve lokalne vlasti da organizuju aktivnosti u svojim lokalnim sredinama i tako doprinesu obeležavanju Evropske nedelje lokalne demokratije. U prilogu se nalazi predlog ideja i aktivnosti koje se obično realizuju u okviru ove nedelje. Kako bi Stalna konferencija gradova i opština doprinela promociji dešavanja koja se organizuju u vašoj opštini, molimo Vas da nas o planiranim aktivnostima obavestite putem formulara u prilogu, tako što ćete formular poslati faksom na 011 32 21 215, najkasnije do 20. septembra 2012.

Više informacija o Evropskoj nedelji lokalne demokratije, kao i modele promotivnih materijala, možete pronaći na: www.coe.int/t/congress/demoweek ili putem e-maila: jana.jelic@skgo.org

Predložene aktivnosti >>>
Formular za prijavu >>>

Poster na srpskom jeziku>>>