Umesto da popravlja ocene i razmislja o prijemnom ispitu, on provodi sate za kompjuterom

0
SHARE

pitanje : Zabrinuta sam za svog sina koji ima 19 godina i maturant je gimnazije. Uspeh mi je sve gori, i umesto da popravlja ocene i razmislja o prijemnom ispitu, on provodi sate za kompjuterom. Sve obaveze odlaze za sutra ali to sutra nikako da dodje. Kako da mu pomognem? odgovor:

Poštovana Jasna, na osnovu ovoga što ste napisali, nije dovoljno detaljno jasan ukupni kontekst (porodičnog, vršnjačkog i drugog) odrastanja Vašeg sina, da bih Vam mogao dati neki dobro upotrebljiv odgovor. Ipak, zapažam da vi pokušavate da korigujete određeno ponašanje sina, koje (ponašanje) se pretvorilo u jedan čvrst obrazac, kao i da vi pokušavate to da korigujete razumskim upućivanjem i „pričom“ i da to ne daje rezultate. U tom kontekstu, za očekivati je da on nastavi sa sprovođenjem svog obrazca sve dok ne bude imao dobar razlog da ga promeni. Taj dobar razlog može biti kazna u vidu uskraćivanja nekih njegovih želja (recimo igranja igrica na kompjuteru, džeparca ili drugo). Kazna da bi bila efikasna (cilj joj je korigovanje nekog ponašanja) mora biti izrečena, objašnjena njena svrha tj. cilj, preciziran način za njeno ukidanje, takođe, mora biti beskompromisna i onaj koji je izriče mora imati dovoljno moći i da je sprovede. Srdačni pozdravi, Jovan Ratković.