Home [treninzi] OSNOVNI TRENING IZ IZGRADNJE MIRA – 20–30.04.2012

OSNOVNI TRENING IZ IZGRADNJE MIRA – 20–30.04.2012

83
0

penŠTA JE TRENING?
CNA Trening iz izgradnje mira je desetodnevni program mirovnog obrazovanja koji okuplja ljude sa prostora bivše Jugoslavije (tačnije, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova).

Posebna važnost daje se povezivanju i komunikaciji među ljudima iz različitih krajeva, podržavajući procese razgradnje predrasuda, izgradnje međusobnog poverenja i konstruktivnog suočavanja s prošlošću. CNA kroz ovaj program mirovnog obrazovanja teži modelu aktivnih građanki i građana koji su spremni, vični i svesni svoje moći i snage da utiču na društvo u kome žive, a koji prvenstveno imaju osećaj odgovornosti za društvo i društvene procese. Ovaj program otvara pitanja relevantna za ophođenje sa sukobima, stvarajući prostor za pronalaženje kreativnih načina transformacije sukoba i razvoj veština potrebnih za uspešan proces razrade, a ne nudi gotove modele rešenja sukoba.

CNA trening podrazumeva:

  • razvijanje senzibiliteta za različite forme nasilja i diskriminacije
  • razvijanje senzibiliteta za mehanizme i dinamiku nastajanja sukoba
  • otvaranje ključnih pitanja vezanih za polje suočavanja s prošlošću
  • razvijanje sposobnosti delovanja unutar tima
  • iniciranje procesa izgradnje poverenja, razgradnje predrasuda i razvijanje tolerancije prema različitostima
  • pristup konfliktu kao šansi za promenu i šansi za sticanje novih iskustava i znanja

Radni jezik je bosanski/hrvatski/srpski.

 

UČESNICI/CE

Grupu učesnika/učesnica na jednom CNA treningu čini najviše 20 osoba iz gore nabrojanih zemalja/regija bivše Jugoslavije, a koji su: novinari/ke, aktivisti/kinje političkih partija, prosvetni radnici/e, pedagozi/pedagoškinje, aktivisti/kinje nevladinih organizacija, aktivisti udruženja ratnih veterana, itd. Trudimo se da u grupi uvek bude približno jednak broj žena i muškaraca i da postoji balans u starosti.

Preduslovi za učešće:

  • starost iznad 21 godine (gornja granica ne postoji)
  • interes za rad
  • kvalitetno popunjen prijavni upitnik

 

JOŠ INFORMACIJA O TRENINGU

Teme koje se obrađuju na jednom prosečnom osnovnom treningu su: nasilje, komunikacija, timski rad i donošenje odluka, kreativna razrada sukoba, uloga polova u društvu, nacionalni identitet, predrasude, suočavanje s prošlošću, izgradnja mira, itd. Program je fleksibilan u smislu da prati rad i potrebe grupe učesnika/ca, tako da i obrađivanje određenih tema zavisi od potrebe i motivacije da se na njima radi.

Metode koje se koriste na CNA treningu su aktivnog i participativnog, “radioničarskog” karaktera. Pristup polazi od teze da su razlike u mišljenju obogaćujuće, te da bolje poznavanje tih različitosti pomaže razumevanju sukoba i može da doprinese razradi sukoba. Kreativnost, senzibilitet i veštine komunikacije nas osposobljavaju za komunikaciju i pristup sukobu na konstruktivan način.
Metode korištene u radionicama teže učenju kroz iskustvo, one zahtevaju temeljit angažman učesnika/ca na intelektualnom i emocionalnom planu.

 

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na nekom od CNA treninga:
Poziv za trening raspisujemo oko 6 nedelja pre njegovog održavanja. On se može naći na ovoj stranici.

Sledeći Osnovni trening biće održan od 20-30.04.2012.