MAN 2012: New Balkan Boy

0
SHARE
crtani30 – 31. januar 2012. godine | Centar za kulturnu dekontaminaciju/CZKD | Birčaninova 21, Beograd
MAN 2012: New Balkan Boy je konferencija koja se bavi ulogom muškaraca u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, promocijom rodne ravnopravnosti i zdravih životnih stilova mladića. Konferenciju organizuju Centar E8 i CARE International NW Balkans, a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i Ministarstvo inostranih poslova Norveške.

GARY BARKER jedan je od najvećih svetskih stručnjaka koji se bave maskulinitetom i rodno zasnovanim nasiljem i veliko nam je zadovoljsto da vam ga predstavimo na MAN2012 konferenciji. Pored njega, na konferenciji će govoriti mnogi stručnjaci/kinje koji se bave mladićima, rodnom ravnopravnošću i borbom protiv nasilja.
Centar E8 i CARE International NW Balkans već četiri godine uspešno realizuju projekat koji se tiče prevencije rodno zasnovanog nasilja među mladićima. Ovaj projekat ima za cilj da radi sa muškarcima na dekonstruisanju izazova sa kojima se suočavaju, posebno onim vezanim za društvene i kulturne norme muškosti. Bavljenje rodnim normama u smislu promocije rodne ravnopravnosti i obraćanja pažnje na rizično ponašanje vezano za zdravlje i nasilje sa kojim se suočavaju muškarci, zahteva uključivanje dečaka i mladića (muškaraca širom društva) u preispitivanje stavova, uverenja i ponašanja koje utiče na izbore koje vrše dečaci i muškarci (kao i devojčice i žene).

Svoje prisustvo možete najaviti popunjavanjem ove online prijave najkasnije do 27. januara 2012. godine. U prilogu možete pogledati infobook koji sadrži detaljnu agendu, kratke biografije predavača/ica, kao i druge informacije o konferenciji.

Link ka registraciju možete videti na ovom linku.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHo4Y25WVjFVME15c2VTYnRXWG0xVHc6MQ