Home [konkursi] Konkurs za učešće u akciji “Održive navike za održivi razvoj”

Konkurs za učešće u akciji “Održive navike za održivi razvoj”

46
0

kul2Mesto:  Beograd,  Srbija 
Trajanje:  18-­‐24.  aprila  2011. 
Opšte  informacije:  U  Srbiji  se  povremeno  priča  o  ekologiji  i  održivom  razvoju,  ali  uglavnom  su  to  priče  o  tome  šta  država  ili  (velike)  firme  treba  da  rade.   -­  Da  li  svi  mi  treba  da  čekamo  da  država  i  kompanije  pomognu  našoj  planeti? 
-­  Da  li  je  moguće  da  ne  možemo  ili  nećemo  ništa  da  uradimo  pojedinačno? 
-­  Ili  smo  samo  nedovoljno  upućeni? 
-­  Lenji? 

Ako  je  vaš  odgovor  bar  na  jedno  pitanje  “ne”,  priključite  se  akciji  Izdrži  i  održi!  Pokažite  da  pojedinac  može  da  utiče  na  zaštitu  životne  sredine! 

Tokom  ove  nedelje: 
-­‐  Naučićeš  šta  su  održivi  razvoj,  ekološki  otisak  i  održive  navike 
-­‐  Izabraćeš  bar  jednu  održivu  naviku  koju  ćeš  primenjivati  u  toku  održive  nedelje  (18-­‐24.  aprila  2011.) 
-­‐  Izveštavaćeš  nas  o  svom  ekološkom  učinku  putem  onlajn  ekodnevnika 
-­‐  Podelićeš  svoja  iskustva  sa  drugima  i  čitati  utiske  ostalih  učesnika 
-­‐  Pronaći  ćeš  bar  jednu  naviku  koju  ćeš  moći  da  primenjuješ  i  nakon  ove  nedelje. 

Primeri  održivih  navika:  nećeš  kupiti  ništa  novo,  trošićeš  manje  vode  prilikom  tuširanja,  zatvorićeš  vodu  dok  pereš  zube,  gasićeš  svetlo  za  sobom,  nećeš  koristiti  automobil,  konzumiraćeš  samo  lokalnu  hranu  (sa  pijace),  itd. 

Da,  čak  i  ovako  male,  možda  naizgled  nebitne  navike  mogu  doprineti  održivom  razvoju  i  zaštiti  životne  sredine.  Ako  prihvataš  izazov  i  želiš  da  pokušaš  da  “izdržiš”  održive  navike,  prijavi  se  na  http://odrzivirazvoj.wordpress.com/prijava/  Akcija  je  deo  projekta  “Održive  navike  za  održivi  razvoj”  koji  sprovode  Ana  Pantelić  i  Aleksandra  Sokolović  u  okviru  treninga  Nacionalnog  demokratskog  instituta  pod  nazivom  “Mladi  lideri  Srbije”,  a  uz  podršku  Centra  za  ekološku  politiku  i  održivi  razvoj  pri  Fakultetu  političkih  nauka  u  Beogradu. 

Projekat  možeš  pratiti  i  preko  Facebook-­‐a  (http://www.facebook.com/odrzivenavike).  Rok  za  prijavu:  15.  april  2011.