Da-Me mreža poziva studente da se umreže

0
SHARE

mladi9Dunavska medijska mreža, osnovana krajem oktobra u Novom Sadu, počela je da funkcioniše najpre kroz umrežavanje studenata različitih fakulteta čime su oni  i sami postali njen deo.

Sa Da-Me mrežom danas su se upoznali studenti Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu, a na Radio-televiziji Vojvodine najavljuju da će takvu mogućnost uskoro imati i studenti drugih fakulteta u Srbiji.
“Ta medijska mreža na koju pokušavamo da vas usmerimo je mreža koja spaja ne samo studente u Srbiji, nego i studente čitave Evrope”, navela je projekt menadžerka RTV Sonja Kokotović  obraćajući se studentima i pozivajući ih da u godini volontera prepoznaju i iskoriste mogućnosti koje im nudi nova mreža koja će prvi put na više polja ujediniti 14 zemalja Dunavskog regiona. Za njih se time otvara mogućnost da se u svojoj profesiji oprobaju dok još studiraju, steknu dragoceno iskustvo i povežu se sa ljudima širom regiona.

danube media network dunavska medijska mreza da me

Izvor:RTV