„GRAĐANSKO DRUŠTVO, ETNIČKE I VERSKE ZAJEDNICE BALKANA – SUSRETI I PROŽIMANJA“ BEČIĆI, 05-11. 09. 2010.

0
SHARE

work5„Građansko društvo, etničke i verske zajednice Balkana – susreti i prožimanja“ je Regionalna škola posvećena ulozi i doprinosu organizacija građanskog društva, etničkih i verskih zajednica, kao aktera savremenog društva, procesu rešavanja problema etničkih manjina, ali i suočavanju sa drugim društvenim izazovima koji utiču na konsolidovanje demokratije i politike multikulturalnosti na Zapadnom Balkanu. Školu organizuje Centar za istraživanja religije (CIRel) Beogradske otvorene škole (BOŠ), u saradnji sa Nansen dijalog centrom Crna Gora iz Podgorice. Škola se sprovodi u okviru projekta STAREL – Iščekujući Evropsku uniju: stabilizacija međuetničkih i međureligijskih odnosa na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija. Održavanje škole podržala je Fondacija Konrad Adenauer.

Konkurs je otvoren za kandidatkinje i  kandidate iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije.

Polaznici/ce će steći relevantna znanja o značaju i karakteru odnosa građanskog društva, etničkih i verskih zajednica na Balkanu, ali i o načinima na koje organizacije građanskog društva, etničke i verske zajednice, kao deo savremenog društva, mogu učestvovati i doprinositi međuetničkom, međureligijskom i inter-kulturalnom dijalogu. Takođe, imaće priliku da sa predavačima/cama i polaznicima/cama iz celog regiona diskutuju o izazovima multikulturalizma na Balkanu i u Evropi, kao i o značaju i standardima zaštite manjinskih prava.

Pored toga, svi polaznici/ce će steći sertifikat BOŠ-a, biti u kontaktu sa stručnjacima/kinjama i aktivnim ljudima iz celog regiona i to će dobiti besplatno.

TRAJANJE I MESTO ODRŽAVANJA

Regionalna škola će se održati u Bečićima, u trajanju od 5. do 11. 09. 2010.

TEME ŠKOLE I PREDAVAČI

Regionalna škola će se baviti sledećim temema:

–           dijalog, razumevanje i pomirenje;
–           etnički i religijski diverzitet i pluralizam na Balkanu;
–           multikulturalizam na Balkanu i u Evropi;
–           međuetnički i međureligijski odnosi na Balkanu;
–           religija, etnicitet i politika;
–           empirijska istraživanja religioznosti na Balkanu;
–           verske i etničke zajednice kao akteri građanskog društva;
–           evropski identitet i etno-religijsko nasleđe Balkana.

Kako bi obezbedili relevantnost i aktuelnost znanja koje će polaznici/ce tokom škole steći, BOŠ/CIRel i Nansen CG su oformili tim predavača/ica iz različitih oblasti, koji čine univerzitetski profesori/ke, aktivisti/kinje nevladinih organizacija, istraživači/ce i drugi.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Regionalna škola je namenjena mladim aktivistima/kinjama građanskog društva i političkih partija, članovima/icama verskih zajednica, predstavnicima/cama etničkih manjina, novinarima/kama, nastavnicima/cama, predstavnicima/ama javnih vlasti, kao i svima koji se na profesionalan način bave manjinskim pravima i društvenim aspektima religije i etniciteta.

Projektni tim će za Regionalnu školu odabrati 30 najboljih kandidata/kinja. Prilikom selekcije posebno će se voditi računa o rodnoj ravnopravnosti.

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Da biste se prijavili, potrebno je da popunjen prijavni formular, biografiju (CV) i motivaciono pismo, pošaljete na e-mail adresu cirel@bos.rs. Prijavni formular možete preuzeti na stranici CIRel-a, u odeljku KONKURSI: http://www.bos.rs/cirel/.

Konkurs je otvoren do 16.08.2010.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti organizatorima škole: Marku Vujačiću, Ivani Karastojković i Milanu Sitarskom, na sledeći telefon ili e-mail adresu: +381 11 3061 342 
cirel@bos.rs