Vladin program raspodele sredstava u okviru omladinske politike

0
SHARE
work2Vlada Srbije je početkom februara donela Uredbu o utvrđivanju programa raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i način raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini, koja će se vršiti se na način i prema uslovima koji su utvrđeni u Programu raspodele i korišćenja sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2010. godini.

Integralni tekst uredbe i programa, dostupan je u prilogu.

Izvor:GI