Uspešno ocenjena saradnja Minstarstva omladine i sporta i GTZ

0
SHARE

student23U Ministarstvu omladine i sporta održan je sastanak između predstavnika Nemačke organizacije za međunarodnu tehničku saradnju (GTZ) i ministarke omladine i sporta Snežane Samardžić Marković sa saradnicima.  Glavna tema sastanka je bila prezentacija postignutih rezultata i  dogovor oko nastavka zajedničke saradnje Ministarstva omladine i sporta i GTZ-a. U uvodnom delu sastanka ministarka Snežana Samrdžić Marković je izrazila zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i podrškom koju GTZ pruža radu ministarstva i lokalnih kancelarija za mlade.
Uwe Stumpf, direktor GTZ za Srbiju, je takođe izrazio zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Ministarstvom omladine i sporta i istakao da je ostvaren vidljiv napredak u realizaciji projekta od  kada GTZ sarađuje sa Ministarstvom. On je upoznao prisutne sa odlukom da je odobrena nova faza projekta pod nazivom «Jačanje struktura za osnaživanje i participaciju mladih» u trajanju od 3 godine sa budžetom od 2,5 miliona evra.  Cilj ove faze projekta je jačanje kapaciteta struktura koje se bave mladima na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Radionica planiranja naredne faze će biti održana od 2. do 5. marta na Paliću i predstavnici Ministarstva su pozvani da učestvuju. Nakon toga će se pristupiti usaglašavanju teksta Sporazuma o saradnji između Ministarstva omladine i sporta i GTZ na ovoj fazi projekta.

Oliver Kainrad, vođa projekta GTZ, predstavio je rezultate projekta u vezi sa prevencijom konflikata: razvijen održiv akreditovan program vršnjačke medijacije i edukacije, ojačani kapaciteti lokalnih aktera za prevenciju sukoba, publikovani priručnici.On je takođe predstavio i ideju za organizovanje sajma lokalnih kancelarija za mlade, kako bi se promovisali rezultati lokalnog akcionog planiranja . Na sajam bi bili pozvani i donatori i predstavnici kompanija, kako bi kzm imale priliku da lobiraju za finansiranje implementacije  aktivnosti iz LAP-a.

Tatajana Borojević, konsultant pri GTZ, prezentovala je rezultate lokalnog akcionog planiranja u 32 opštine:
• Lokalni akcioni plan (LAP) je usvojen u 25 opština u kojima je iz budžeta opština ukupno izdvojeno 20 miliona dinara namenjenih isključivo za implementaciju aktivnosti namenjenih mladima
• Do aprila se očekuje usvajanje LAP-a u još 6 opština i izdvajanje iz budžeta od 10 miliona dinara
• Kroz proces izrade LAP-ova se pokazalo da su kancelarije za mlade glavni resurs u sprovođenju i održivosti omladinske politike na lokalnom nivou, kao i da izrada LAP-a omogućava efikasnije sprovođenje NSM na lokalu.
• Radne grupe za izradu LAP-a u svakoj opštini činilo je 15-20 predstavnika lokalnih organizacija i institucija. Važni učesnici u procesu su bili i predstavnici medija
• Preko 4000 mladih je indirektno učestvovalo u procesu izrade LAP-a, oko 800 mladih je bilo direktno uključeno, kao i 1000 stručnih saradnika iz različitih institucija.
• Kao najvažnije teme  su izdvojene: zapošljavanje, informisanje, kvalitetno provođenje slobodnog vremena i mobilnost mladih.
• Važan rezultat izrade LAP-ova je i umrežavanje lokalnih kancelarija za mlade, jer realizacija nekih aktivnosti zahteva saradnju više opština. Kao veoma pozitivno je ocenjena spremnost većih opština da pomognu manjim i nerazviijenim opštinama.
• Kao neki od primera aktivnosti iz LAP su navedeni: otvaranje volonterskog centra u Ivanjici i Lapovu gde će mladi dobiti priliku da volonterski rade u lokalnim kompanijama 3 meseca, nakon čega će kao nagradu, pored znanja i veština koje će steći, dobiti i mogućnost da otputuju. U Kladovu je organizovana distribucija informacija kzm  autobusom do udaljenih ruralnih područja.

Ministarka Snežana Samardžić Marković je izrazila zadovoljstvo postignutim rezultatima i istakla da glavni pravac dalje saradnje treba da bude održivost rezultata projekta putem daljih jačanja lokalnih kapaciteta za sprovođenje omladinske politike, podrške jačanju aktivizma mladih i pružanju podrške i drugim opštinama u izradi LAP.

Sastanku su prisustvovali ministarka omladine i sporta Snežana Samardžić Marković, ministar omladine i sporta,  Snežana Klašnja, pomoćnik ministra, Zorica Labudović, Šef odseka za saradnju sa mladima, Ivana Vujić, savetnik u Sektoru za omladinu Ministarstva omladine i sporta, Uwe Stumpf, direktor GTZ za Srbiju, Oliver Kainrad, vođa projekta GTZ, Marija Radovanović, GTZ  projektni koordinator i Tatjana Borojević, GTZ CTYE konsultant.