EXCHANGE 3 POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKATA 1

0
SHARE

 Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji raspisuje poziv za podnošenje projekata koji imaju za cilj jačanje kapaciteta lokalnih vlasti za unapređenje pružanja usluga i stimulisanje lokalnog razvoja u skladu sa sopstvenim razvojnim prioritetima. Projekti će biti finansirani u okviru programa EXCHANGE 3, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština. Posebni ciljevi ovog poziva za podnošenje predloga projekata su:

  • Unapređenje kapaciteta lokalnih vlasti za dobro upravljanje, menadžment i pružanje usluga
  • Poboljšanje kvaliteta života na lokalnom nivou
  • Zaštita životne sredine kroz održivo korišćenje resursa

KO MOŽE DA KONKURIŠE?
Nosioci projekta mogu biti samo lokalne vlasti – opština, grad ili gradska opština iz Republike Srbije.

Kandidati moraju da konkurišu sa najmanje jednom partnerskom organizacijom:
(1) Lokalna vlast: opština, grad ili gradska opština iz Republike Srbije, i/ili
(2) Lokalna vlast: opština, grad ili gradska opština (okrug) iz države članice EU .

Pored navedenih obaveznih partnera, sledeće organizacije takođe mogu učestvovati kao partneri:
(a) Nevladine organizacije registrovane u Republici Srbiji,
(b) Organizacije i institucije koje su potpuno/delimično finansirane iz republičkog ili gradskog/opštinskog budžeta,
(c) Regionalne/okružne razvojne agencije registrovane u Republici Srbiji,
(d) Regionalne vlasti iz zemalja članica EU.

VELIČINA DONACIJA
Donacije za odobrene projekte iznosiće između €100,000 i €300,000 za period realizacije od minimum 12 do maksimum 15 meseci.

KAKO KONKURISATI?

Dodatne informacije
Planirana je organizacija regionalnih prezentacija u sledećim gradovima:

  • Novi Beograd, sala Skupštine opštine, Bulevar Mihaila Pupina 167, 17.12.2009, 11:00 časova
  • Novi Sad, sala Skupštine grada, Žarka Zrenjanina 2, 18.12.2009, 11:00 časova
  • Niš, sala Skupštine grada, Nikole Pašića 24, 21.12.2009, 11:00 časova
  • Kragujevac, sala Skupštine grada, Trg Slobode 3, 22.12.2009, 11:00 časova
  • Uzice, sala Privredne komore, Dimitrija Tucovića 52, 23.12.2009, 11:00 časova

* Tekst oglasa je informativnog karaktera, a Smernice za pripremu projekata su osnovni dokument za podnošenje projekata.