Studijsko putovanje za stručnjake u oblasti razvoja stručnih praksi za mlade

0
SHARE

 Program “Community Connections” nudi tronedeljni boravak u porodičnom domaćinstvu u Sjedinjenim Državama, sa mogućnostima za praktičnu obuku za stručnjake koji pokažu sposobnost i liderski potencijal u različitim oblastima. Deset stručnjaka iz Srbije iz oblasti razvoja stručnih praksi sastaće se sa američkim stručnjacima iz ove oblasti kako bi razmenili iskustva o ulogama i odgovornostima različitih obrazovnih institucija, kompanija i ostalih aktera u oblasti razvoja stručnih praksi za mlade i načinu na koji stručna praksa doprinosi povećanju zaposlenosti, naročito kod mladih.

 

Učesnici će imati priliku da vide kako funkcionišu centri za vođenje karijere kada je u pitanju razvoj stručnih praksi na univerzitetima, srednjim školama i ostalim institucijama. Sa američkim kolegama će razmenjivati ideje o tome kako kreirati dobar program profesionalne prakse, kako istražiti potrebe potencijalnih praktikanata, njihove profesionalne ciljeve, veštine i stavove, kako prepoznati potrebe kompanija kojima su potrebni praktikanti, kako da prate i evaluiraju profesionalnu praksu, kako pomoći praktikantima da dalje razvijaju svoje novostečeno znanje i iskustvo i šta su dobiti od profesionalne prakse i za praktikante i za institucije koje ih šalju ili primaju na praksu.

Svi troškovi za učesnike u Sjedinjenim Državama, uključujući avionske karte, osiguranje, stručne i kulturne programe, smeštaj i hranu su pokriveni (osim eventualnih troškova za dobijanje pasoša i putnih troškova u Srbiji).

Ciljevi programa

– Stručna obuka za učesnike kao i upoznavanje sa svakodnevnim funkcionisanjem američke stručne zajednice u oblasti razvoja stručnih praksi za mlade

– Podsticanje partnerstva između javnog i privatnog sektora u Srbiji

– Uspostavljanje veza između regiona i zajednica u Sjedinjenim Državama i Srbiji

  

Program “Community Connections”

“Community Connections” je program finansiran od strane USAID-a sa ciljem promovisanja razmene kulturnih ideja i vrednosti između učesnika iz Srbije, američkih porodica domaćina i organizacija domaćina u okviru lokalnih zajednica u Sjedinjenim Državama. Programom upravlja Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a realizuje ga World Learning u Srbiji i Vašingtonu, u saradnji sa Odeljenjem za štampu i kulturu Ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji i organizacijama domaćinima u američkim lokalnim zajednicama koje su odabrane od strane USAID-a. Ove organizacije domaćini zadužene su za organizaciju boravka učesnika u američkim domaćinstvima, kao i za aspekte programa koji se odnose na profesionalni razvoj. “Community Connections” se trenutno sprovodi u još nekoliko država u Evropi i Evroaziji.

Selekcija

Konkurs za potencijalne učesnike među stručnjacima iz cele Srbije iz oblasti razvoja stručnih praksi za mlade biće otvoren 7. decembra 2009. Rok za podnošenje prijava je 24. decembar 2009. godine. Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Ko može da se prijavi?

Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju za učestvovanje u Programu “Community Connections” su: da su zaposleni u centrima za vođenje karijere pri univerzitetu, srednjoj školi ili srednjoj stručnoj školi; da su zaposleni u srednjoj školi/srednjoj stručnoj školi (profesori, direktori, pedagozi, psiholozi) i da su aktivni u oblasti zapošljavanja, vođenje karijere i savetovanja; da su aktivni članovi udruženja, organizacija i nevladinih organizacija koje su aktivne u oblasti zapošljavanja, stručne prakse i uspostavljanja veza između poslovnog i obrazovnog sektora (Unija poslodavaca, i sl.); da su zaposleni/aktivisti u kancelarijama za mlade koje imaju kapacitet za saradnju sa poslovnim sektorom; predstavnici nadležnih ministarstava i ostalih državnih institucija koje su aktivne u oblasti zapošljavanja, stručne prakse i povezivanja tržišta rada i sektora obrazovanja; univerzitetski kadar koji drži predavanja u oblasti ljudskih resursa (HR), kao i da ispunjavaju sledeće opšte uslove konkursa:

  • Da budu državljani Republike Srbije, sa trenutnim prebivalištem u Srbiji, kao i da su zaposleni u Srbiji
  • Da su sposobni da pokažu profesionalne sposobnosti i liderski potencijal u oblasti razvoja stručnih praksi za mlade 
  • Da imaju značajno iskustvo u navedenoj oblasti kao i da planiraju da u toj oblasti rade bar još naredne dve godine
  • Da popune sve neophodne formulare
  • Da ispunjavaju uslove za američku vizu tipa J-1
  • Da se obavezuju da će se vratiti u Srbiju odmah nakon završetka programa
  • Da su spremni da u Sjedinjenim Državama borave u okviru američke porodice

Prijavni formular

 

Kralja Milana 4a/27, 11000 Beograd, Srbija

Phone/Fax: (+381 11) 3612-462 3626-092

Mobile: 062 8 222 424

ccapplications@worldlearning.org.rs

www.worldlearning.org.rs