praksa u MNG Centru

0
SHARE
 Cilj radne prakse je radna orjentacija i sticanje i razvoj tzv. generičkih poslovnih veština koje su potrebne da bi ste efikasno obavljali posao.
Studenti koji budu obavljali praksu biće uključeni u različite projekte MNG Centra.

U skladu sa sopstvenim sposobnostima i profesionalnim usmerenjem, studenti na praksi će učestvovati u odgovarajućim segmentima sledećih procesa: razvoj internih i eksternih projekta, učešće u postojećim razvojnim projektima, komunikacija sa klijentima, organizacija trening aktivnosti, izrada ponuda, ažuriranje web sajta, održavanje IT infrastrukture i drugim srodnim aktivnostima preduzeća.
Studenti na praksi stiču pravo da:
• učestvuju na pojedinim treninzima za zaposlene MNG Centra
• na platformi MNG Centra za e learning izvrše pripremu za EBC*L sertifikaciju
• prijave i pristupe ispitu za EBC*L (Evropska licenca poslovnih kompetencija) sertifikat
• dobiju sertifikat o obavljanju stručne prakse i preporuku
• dobiju smernice koje veštine bi trebali da razvijaju u budućnosti
Najboljim kandidatima će biti ponuđeno projektno honorarno angažovanje.
Uslovi konkursa:
• Studenti završnih godina, apsloventi i diplomci Univerziteta u Beogradu:
Tehničkih fakulteta (posebno IT usmerenje), Ekonomskog fakulteta,
Fakulteta organizacionih nauka i Filozofskog fakulteta
• poznavanje MS Office i Windows okruženja
• dobre komunikacijske sposobnosti
• motivacija za učenje kroz sticanje radnog iskustva

Način prijave:

Pošaljite CV i kratko motivaciono pismo na temu šta očekujete od prakse
e-mail adresu: praksa@mngcentar.com, a u cc maila: timczrk@razvojkarijere.bg.ac.rs