Forecast program razmene

0
SHARE

 Više od pola veka narod Sjedinjenih Država podržava međunarodno obrazovanje i program kulturne razmene kao investiciju u globalno razumevanje i mir u svetu. Kao nastavak ove tradicije, United States Agency for International Development (USAID), finansirana od strane američkog naroda i putem ugovarača World Learning, implementirao je program za srpske i crnogorske studente pod imenom FORECAST program razmene.

FORECAST razmena obezbeđuje stipendije za slanje studenata osnovnih studija na jednu akademsku godinu studiranja u Sjedinjene Američke Države. Stipendija pokriva međunarodna/domaća putovanja, konsultacije, smeštaj i ishranu, osiguranje od povreda ili u slučaju bolesti, manju novčanu stipendiju i kupovinu knjiga. Studenti pohađaju kurseve u svojoj oblasti specijalizacije, kao i izborne predmete, žive u studentskim domovima i imaju priliku da učestvuju u organizacijama i aktivnostima univerzitetskog kompleksa. Od njih se zahteva da učestvuju u aktivnostima društveno korisnog rada da bi što bolje razumeli društvo i vrednosti Sjedinjenih Država. Tokom ove akademske godine biće podsticani da učestvuju i u stažiranju.

FORECAST program razmene otvoren je ka svim akademskim oblastima studiranja i ne diskriminiše učesnike na rasnoj osnovi, po boji kože, rodu, religiji, nacionalnosti i etničkoj pripadnosti, ili invaliditetu. Konkurs za učešće u ovom programu zasnovan je na uspehu na studijama. Finalisti se biraju na osnovu akademskog uspeha, rukovodilačkih potencijala, znanja engleskog i spremnosti da studiraju u Sjedinjenim Državama. 

Kako se prijaviti?

Za studente iz Srbije:

Popunjene aplikacije se mogu predati lično ili putem pošte (preporučeno) u tri primerka na adresu:

World Learning, Inc
Kralja Milana 4A , stan 27, Beograd.

Krajnji rok za predaju je:

15. Januar 2010. do 17 č.

Popunjene aplikacije i skenirani material se mogu poslati i elektronskim putem na adresu:

Za preuzimanje aplikacije kliknite ovde.
Za preuzimanje uputstva za popunjavanje aplikacije kliknite ovde.

Za više informacija kliknite ovde.