U domovima 2.551 krevet za studente

0
SHARE

 Novosadski Studentski centar raspisao je konkurs za prijem u studentske domove. Rok za prijavljivanje za studente prve godine i rekonvalescente je 15. septembar, dok će studenti ostalih godina konkurisati od 15. septembra do 31. oktobra.

U osam studentskih domova u Novom Sadu ima ukupno 2.713 mesta, ali se deli 2.551, zato što četiri odsto posebno deli Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, a 40 mesta je rezervisano od strane Ministarstva za obrazovanje za studente koji se nađu u programu međunarodne razmene – precizira za “24 sata” šef Službe studentskog smeštaja Marijana Dodoš.
Po njenim rečima, tek nakon završetka konkursa i uvida u broj zainteresovanih, znaće se koliko će brucoša moći da se smesti u neki od domova. Sigurno je da će taj broj biti veći barem za 300 jer je pre nekoliko meseci otvoren i novi Dom C, na Limanu, a rekonstruisani su i domovi “Feješ Klara” i “23. oktobar”.
Pravo na prijem u dom imaju naši državljani, koji imaju prebivalište u Srbiji, kojima mesto studiranja nije stalno mesto boravka i čije se školovanje finansira iz republičkog budžeta. U domu mogu stanovati i studenti strani državljani iz zemalja u okruženju, čije se školovanje finansira iz budžeta, kao i stipendisti Republike Srbije u skladu sa međunarodnim ugovorima. Pravo ostvaruju brucoši koji su prvi put upisali prvu godinu osnovnih studija prvog stepena, kao i studenti prvi put upisani na drugu, treću, četvrtu, petu i šestu godinu i apsolventi na visokoškolskim ustanovama.
Dokumenta se predaju službi smeštaja, u prizemlju studentskog doma “Slobodan Bajić”, koja radi od 7 do 14 sati. Za useljenje u dom jedino su merodavna lekarska uverenja Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata. Studenti prve godine i rekonvalescenti useljavaće se od 1. do 10. novembra, a studenti ostalih godina od 15. novembra do 1. decembra.

Rangiranje i bodovanje
Kandidati se rangiraju na osnovu uspeha, što podrazumeva prosečnu ocenu, broj položenih ispita, godine studija i izgubljene godine. Bodovaće se i vreme sticanja uslova, pa tako oni koji su stekli uslov za upis na godinu do 30. jula dobijaju šest bodova, sticanje uslova do 30. septembra donosi tri boda, dok se školski uslov stečen do 31. oktobra ne boduje. Za studente prve godine boduje se uspeh iz prethodnog školovanja i prihod po članu domaćinstva studenta za period januar – jun tekuće godine.

Potrebna dokumentacija
Prijava na konkurs
Uverenje o prosečnoj oceni i godini studija (za studente prve godine uspeh iz srednje škole)
Uverenje o upisu prve godine studija (za one koji se upisuju prvi put)
Potvrda o uspehu tokom studiranja (za studente od druge do šeste godine i apsolvente)
Potvrda o upisu zimskog semestra odgovarajuće godine
Uverenje o prihodima po članu domaćinstva
Lekarsko uverenje

Broj mesta po domovima
Dom Broj mesta
Slobodan Bajić 758
Veljko Vlahović 340
Novi A 372
Novi B 372
Novi C 350
Sajmište 262
23. oktobar 139
Feješ Klara 120

Izvor:24 sata