Parlamenti postaju obaveza u osnovnim i srednjim školama

0
SHARE

 Skupština Republike Srbije usvojila je u ponedeljak 31. avgusta Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji između ostalog reguliše i položaj učeničkih parlamenata u osnovnim i srednjim školama.

Prema članu 105. ovog Zakona, obaveza je  srednjih škola da organizuju učeničke parlamente škola čiji godišnji plan rada postaje sastavni deo godišnjeg plana rada škola. Osnovne škole obavezne su da parlamente organizuju na nivou poslednja dva razreda. Prema Zakonu, svaki razred bira po dva predstavnika u Parlament, osim u umetničkim školama, gde se biraju po tri predstavnika po razredu.

Uloga parlamenta je da daje mišljenje i sugestije o različitim pitanjima vezanim za školu i položaj učenika, informiše učenike o različitim pitanjima i aktivno učestvuje u planiranju razvoja škole.

Parlamneti se mogu udruživati u Zajednicu učeničkih parlamenata.

Iako usvojen, Zakon još nije na snazi, jer ga do ovog trenutka Predsednik Republike nije potpisao, pa nije objavljen ni u Službenom glasniku.