Letnja škola žurnalistike u Novom Sadu

0
SHARE

 Prva letnja škola za studente novinarstva biće održana na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu od 7. do 14. septembra 2009. godine. Škola je namenjena studentima viših godina osnovnih studija iz Beča, Ljubljane, Novog Sada, Podgorice, Segedina i Temišvara.
Predviđeno je da iz svakog univerzitetskog centra učestvuje po četvoro studenata, tako da će škola okupiti ukupno 24 studenata iz regiona, kaže se u saopštenju Odseka za medijske studije, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Redovno godišnje okupljanje studenata i nastavnike žurnalistike ima za cilj uspostavljanje i produbljivanje dijaloga i razmene iskustava i ekspertize između studenata i nastavnika iz regiona, podsticanje i direktno omogućavanje studentske mobilnosti u regionu, unapređenje interkulturne i prekogranične saradnje studenata i nastavnika novinarstva, proširenje neformalne mreže univerzitetskih nastavnika koji obrazuju buduće novinare, obogaćivanje i dopunjavanje postojećih kurikuluma temama koje mogu da poboljšaju rad studenata, budućih profesionalnih komunikatora, navedeno je u saopštenju.

U saopštenju se još dodaje da je osnovni fokus škole medijsko istraživanje, posebno analiza medijskog diskursa koja je identifikovana kao značajan element istraživačkih veština i kao koristan alat pri unapređenju svesti o medijskim efektima i veština za kritičko čitanje i evaluaciju medijskih sadržaja.

Unutar ovog okvira dve teme, osmišljene kao dva modula, jesu Mediji i manjine sa fokusom na medijskom predstavljanju manjina i Demokratizacija sa fokusom na civilnoj kontroli sektora bezbednosti na nacionalnom i regionalnom nivou, kaže se u saopštenju.

Poslednji dan škole biće organizovan jednodnevni skup na kojem će učestvovati polaznici škole, kao i studenti master, magistarskih i doktorskih institucija iz svih partnerskih institucija.

Predavači će biti univerzitetski profesori i saradnici iz Beča, Ljubljane, Novog Sada, Podgorice, Segedina i Temišvara. Posebno za tematsku oblast demokratizacije predavači će biti eksperti Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji. Mentori studentima biće šestoro mlađih saradnika iz partnerskih institucija.

Izvor:RTV