Poziv na volontiranje

0
SHARE

 Centar za integraciju mladih je nevladina organizacija registrovana 2004 godine sa Misijom da doprinese socijalnoj integraciji mladih razvijanjem svesti o važnosti njihovog aktivnog i konstruktivnog angažovanja unutar zajednice. Misiju ispunjavamo uključivanjem mladih u proces neformalnog obrazovanja, sa ciljem da im pružimo neophodnu podršku u ličnom razvoju, i formiranju sistema vrednosti baziranog na njihovim duhovnim, društvenim i ličnim uverenjima. Program za rad sa decom i mladima koji zive i rade na ulici smo zapoceli 2005-te godine sa terenskim radom na centralnim opštinama u Beogradu. Specijalni pedagozi, defektolozi i socijalni radnici koji su angazovani na programu veruju da je rad na integraciji i inkluziji posebno osetljive grupacije dece, jedino moguć ukoliko je utemeljen na principima dobrovoljnosti, poverljivosti, neosuđivanja, individualnosti u pristupu, jasnoći u pružanju informacija, postupnosti u planiranju zaštite, participativnosti deteta i zaštiti prava deteta.

Poslednje 4 godine tim Centra za integraciju mladih radi na kreiranju i realizovanju programa koji za cilj ima uspostavljanje integrativnog modela zaštite za "decu i mlade ulice". Do danas, na evidenciji Svratišta nalazi se 373 maloletnika, koji zbog različitih životnih neprilika, iako ulica nije najbolje mesto za život, biraju da budu tamo radije nego sa svojim porodicama i u ustanovama socijalne zaštite.

Mi zajedno sa njima menjamo sistem zvaničnih institucija, razbijamo predrasude vezane za njih i radujemo se njihovim uspesima u kreiranju budućnosti kakvu zaslužuju. Prioritet u našem radu je na razvijanju dugoročnog partnerstva najpre sa decom i mladima sa kojom radimo- putem formiranja odnosa baziranog na poverenju i iskrenosti prema odraslima, koji je ujedno i prva takva veza koju su iskusili, a zatim radimo na razvijanju poverenja u institucije sistema povezujući ih sa našim partnerima.

Svi zainteresovani za volontiranje mogu se obratiti na office@cim.org.rs ili na telefon 011.2766.819.

Centar za integraciju mladih

Stanoja Glavaša 32

11000 Beograd

Tel: +38111.2766.819

Web: www.cim.org.rs