Život studenata u Beogradskim domovima

0
SHARE

 Kako žive i koliko su zadovoljni stunenti koji studiraju u Beogradu, a borave u studentskim domovima pokazuju nam anketa Studentskog saveza Beograda.
Studenti su najzadovoljniji životom u studentskim domovima Kralj Aleksandar I, poznatiji kao Lola i Košutnjak, a najmanje zadovoljni domovima Patris Lumumba i Žarko Marinović, pokazuje anketa. Istraživanje o kvalitetu stanovanja vršeno je na uzorku od 1107 studenata, što predstavlja 10,28% od ukupnog broja studenata koji stanuju u studentskim domovima u Beogradu. U anketi je bio zastupljen ravnomeran broj momaka i devojaka. Regionalno najviše je studenata iz centralne Srbije, najviše odgovora studenata se treće godine, a najmanje onih sa master studija.

Kada je dužina stanovanja u pitanju u jednom domu 40,70% studenata stanuje jednu godinu, a 10, 50% stanuje sve četiri godine studiranja. Većina studenata je menjala domove tokom svog školovanja 97,78%, a gotovo svi su bili u Patrisu i Kakaburmi, tzv. brucoški domovi. Što se soba tiče najviše je dvokrevetnih.

Uopšteno najveće primedbe studenata su na higijenu, renoviranje, internet i rad upravnika.

Higijenom su najnezadovoljniji studenti u brucoškim domovima gde postoji jedno zajedničko kupatilo po spratu.

Iako je rad upravnika generalno ocenjen kao zadovoljavajući, ima domova gde studenti nisu zadovoljni radom svojih upravnika. Najproblematičnije je radno vreme, prepodnevna smena, te studenti sve probleme koji se jave u toku popodneva moraju ostaviti za sutra.

Uslovi u čitaonicama su prilično dobri. Momci su nešto zadovoljniji od devojaka. Najbolja čitaonica je u Studenjeku I blok, a najlošija u domovima Patris i Karaburma.

Na pitanje da li su zadovoljni uslovima s obzirom na cenu 93% je odgovorilo da jeste.

Izvor: Studentski svet