Šta za gradjane znači “beli” šengen?

0
SHARE

 Građani Srbije će u EU moći da borave najduže 90 dana u roku od šest meseci, a oni koji budu uhvaćeni da rade na „crno” podležu readmisiji.
Kada Srbije dospe na „belu" šengensku listu, naši građani će moći bez vize da borave u ze­mljama šengenskog prostora ili u nekoj zemlji koja je na „beloj" šengenskoj listi najduže tri meseca u okviru šest meseci. Praktično, ako neko, recimo, ode u posetu kod prijatelja u Budimpeštu, šengenski prostor mora da napusti najkasnije 90. dana. Posle toga, naredna tri meseca ne može da putuje u zemlje EU. Tek kad istekne šest meseci od momenta kada je prvi put zakoračio u „šengen­ski krug" može ponovo da pređe šengensku granicu.

Vladimir Petronijević, savetnik za viznu liberalizaciju potpredsednika vlade za evropske inte­gracije Božidara Đelića, objašnjava za „Politiku" da će Srbija dobiti vizu „Ce" kratkog borav­ka, što će građanima omogućiti da privremeno borave unutar šengenskog prostora, u po­seti prijateljima i rođacima ili kao turisti, „ali nikako da rade". Ukoliko, pak, budu bili zateče­ni da rade, biće, kako je nedavno izjavio potpredsednik Đelić, podložni readmisiji i vraćeni u zemlju.

– Svaki građanin koji bude na „beloj" šengenskoj listi imaće i određenu obavezu. Ukoliko prelazi granicu samo sa putnom ispravom mora da poštuje rok i iz šengenskog kruga izađe onoga trenutka kada to šengenski propis nalaže – upozorava Petronijević dodajući da samo tako možemo sačuvati ono što se sada kroz pravnotehničku reformu u Srbiji sprovodi.

Oni koji žele da ostanu duže od 90 dana u nekoj od zemalja EU, zbog studiranja ili posla, moraju da regulišu svoj boravak po pravilima o kretanju i boravku stranaca države u kojoj se nalaze. Jer, „bela" šengenska lista ne podrazumeva dobijanje dozvole za duži boravak. Te dozvole su regulisane vizom tipa „De".

Ukoliko Srbija od sledeće godine bude na „beloj" šengen listi, vize ćebiti ukinute za 25 evropskih zemalja koje čine šengenski prostor, sa više od 400 miliona stanovnika i površi­nom od oko 4,3 miliona kvadratnih kilometara.
Sa biometrijskim pasošem moći će da se putuje u sve zemlje EU bez vize izuzev u Veliku Britaniju i Irsku.