Studiranje bez dozvole

0
SHARE

 Zakonom o visokom obrazovanju zabranjeno je otvaranje isturenih odeljenja univerziteta koja ne zadovolje određene standarde!
Tačno se zna koliko takav objekat mora da ima kvadrata po studentu, ili koliko stalno zaposlenih profesora treba da bude na platnom spisku. Uslovi su rigorozni kao kad se otvara bilo koji fakultet. Na to su "Večernje novosti" želele da ukažu u tekstu "Diplome kod inspektora". Ono što smo napisali, međutim, u upravi Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru radije su čitali između redova. Jedino tamo, verovatno, piše nešto o podelama u bošnjačkoj nacionalnoj zajednici ili namerama da se "lomi najsvetlija tačka", kako se predstavljaju.

"Novosti" objašnjavaju postupak akreditacije i ukazuju na to da ovaj univerzitet nema "papire" za svoja odeljenja u Beogradu, Pančevu, Subotici i Nišu. I, nastavljamo sa temom – šta sve treba da ima univerzitet ili faklutet da bi mogao da otvori isturena odeljenja.

– Odeljenje van sedišta matične ustanove mora da bude organizovano kao fakultet. To znači da ima najmanje 70 odsto nastavnika u stalnom radnom odnosu, biblioteku sa određenim brojem knjiga, čitaonicu, najmanje dva kvadrata prostora po studentu… – ističe prof dr Slobodan Arsenijević, predsednik Komisije za akreditaciju.

Kontrolu da li su ispunjeni svi potrebni uslovi obavlja Komisija za akreditaciju, kojoj se podnosi zahtev za dobijanje dozvole za rad. Arsenijević ističe da u dosadašnjem postupku akreditacije nije izdato nijedno rešenje kojim se dozvoljava rad isturenog odeljenja. A otvaranje tih odeljenja poslednjih godina postalo je izuzetno popularno u Srbiji.

Nekadašnji ministar prosvete Slobodan Vuksanović, za vreme svog mandata, zabranio je otvaranje obrazovnih jedinica i upis studenata van sedišta matičnog fakulteta. Rukovodstvo Pravnog fakulteta u Beogradu svojevremeno je upozorilo da u zemlji postoji stotinu pravnih fakulteta, isturenih odeljenja, konsultativnih centara.

Nijedna visokoškolska ustanova, inače, nema trajnu dozvolu za rad. One koje su još u postupku akreditacije imaju privremena rešenja, dok će oni koji su akreditovani morati za pet godina ponovo pod lupu komisije.

Odeljenje Internacionalnog univerziteta u Beogradu postoji oko pet godina i to sa grupama za diplomatiju, novinarstvo, a odskora i odeljenje Pravnog fakulteta. Nastava se održava u Udruženju novinara Srbije.

– Udruženje novinara Srbije sa njima ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji – kaže Nino Brajović, iz UNS. – U početku smo im pomagali u kampanji, određivanju nastavnog plana i programa, naši članovi drže s vremena na vreme predavanja, po pozivu, a pomažemo im dosta u organizovanju prakse.

Kako ističe Brajović, studenti imaju salu za predavanja površine oko 200 metara kvadratnih, nekoliko učionica, od kojih je jedna opremljena kompjuterima i predviđena za časove informatike. U svim generacijama ima između 200 i 300 studenata.

Akreditacija

Akreditacija zasnovana na principima Bolonjske deklaracije počela je pre dve godine, a čitav postupak trebalo bi da se završi u oktobru. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, gde se školuje oko 5.000 akademaca, konkurisao je u petom, poslednjem krugu.

Izvor: Večernje novosti