I studiranje može na kredit

0
SHARE

 Upisna groznica na fakultetima uveliko je počela, a roditelji su već počeli da razmišljaju o tome kako da plate godišnje školarine, koje na državnim fakultetima idu do 3.000. evra, a na privatnim i do 5.000 evra.
Pojedine banke u Srbiji u ponudi imaju specijalizovane i dinarske i evro pozajmice sa iznosima do milion dinara i rokovima otplate do pet godina.
U bankama kažu da su ranijih godina roditelji najčešće uzimali keš ili potrošačke kredite. Ipak, specijalizovani krediti su uvek jeftiniji, pa je takav slučaj i sa kreditima za školarine. Procedura odobravanja je jednostavna. Pored uobičajenih dokumenata, kao što su administartivna zabrana i izveštaj kreditnog biroa, neophodno je (kao i za svaki drugi potrošački kredit) doneti i originalnu profakturu univerzitetske ustanove kod koje se uplaćuje školarina.

Komercijalna banka u svojoj ponudi ima namenske kredite za školovanje. Krediti mogu biti u dinarima bez učešća ili u evrima sa obaveznim učešćem od 30 odsto. Maksimalni iznos koji se odobrava je milion dinara, a godišnje kamatne stope variraju od 14,99 do 28,29 odsto, u zavisnosti u kojoj je valuti indeksiran kredit i u zavisnosti od toga da li je korisnik kredita klijent banke.

Za dinarske kredite kamata je značajno veća, ali ste lišeni deviznog rizika i nema obaveznog učešća.

Sosijete Ženeral banka takođe u svojoj ponudi ima i dinarske i devizne kredite za školarine.

Rokovi otplate su takođe pet godina, a maksimalan iznos kredita je milion dinara. Za dinare nije potrebno učešće, a kamata se na godišnjem nivou kreće od 25,89 odsto do 33,68 odsto. Za evre takođe nije potrebno učešće, a efektivna stopa se kreće od 15,05 odsto do 22, 18 odsto, pri čemu je maksimalni iznos pozajmice 12.000 evra.

Poštanska štedionica odobrava kredite samo za plaćanje školarina na fakultetima sa kojima ima potpisan ugovor: Fakultetom organizacionih nauka (FON), Višom školom za informacione i komunikacione tehnologije, kao i višom politehničkom školom.

Iznos kredita varira od 5.000 do 100.000 dinara sa rokovima otplate od 12 meseci, a kamata na godišnjem nivou iznosi 30,25 odsto.

Kredit može da donese i popust

Pojedini privatni fakulteti na gotovinsko plaćanje nude popust od 15 odsto.

Tako na primer, ako je školarina 4.000 evra, dovoljno će biti da dignete kredit od 3.400 evra, za koji će vam kamata biti (ako uzmete devizni kredit sa 15 odsto kamate na 36 meseci, bez učešća) približno jednaka popustu, tako da se kredit u tom slučaju isplati.

Poređenje dinarskog i evro kredita za školarine

Kredit Dinarski Evro
Iznos 95.000 din 1.000 evra
Rok 36 meseci 36 meseci
Kamata 25 odsto 15 odsto
Učešće 0 30 odsto
Mesečna rata 3.777 din. 24,2 evra (2.305 din.)

Izvor: 24 sata