Home [njuz] Ispit do diplome

Ispit do diplome

50
0

 Na 15 fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su dostavili podatke Rektoratu, ima 12.354 studenata kojima je istekao apsolventski staž. Reč je o studentima koji su upisani po ranijim propisima, a od tog broja 1.191 akademac ima tri ispita do diplome. Dva nepoložena ispita ima 813 studenta, a od statusa akademskog građanina 722 studenata deli samo jedan ispit.

Najviše „večitih“ studenata je na Pravnom fakultetu – 4.845, sledi FON sa 1.338 i Poljoprivredni sa 1.309 studenata. Apsolventski staž na arhitekturi istekao je za 720 studenata, Geografskom za 722, na Mašinskom za 649 akademaca, Matematičkom za 633, a na Medicinskom za 572 nesuđena lekara. Fakultet bezbednosti ima najmanje ovakvih studenata – 80, kao i veterina sa 101 akademcom.
– Imali smo sastanak sa prodekanima za nastavu na kojem smo razgovarali da se ovim studentima nekako pomogne da dođu do diplome – kaže prof. dr Neda Bokan, prorektor za nastavu na BU. – Na Matematičkom fakultetu je pre nekoliko godina za ove studente organizovana nastava vikendom u vidu mini-kurseva, što je dalo dobre rezultate.
Kako ističe Bokan većina studenata kojima je istekao apsolventski staž nije kriva što su živeli u teškim vremenima devedesetih godina, kada zbog stalnih štrajkova ni osnovne, ni srednje škole nisu radile. Kroz dodatnu nastavu iz predmeta koji nisu položili, studentima bi se omogućilo da steknu diplomu i da godine provedene na fakultetu ne budu uzaludne. Ideju da se pomogne „starim“ studentima podržava i rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Branko Kovačević.
pojedinim visokoškolskim ustanovama nedostaje prostor da bi izašli starim apsloventima u susret, a ako bi se koristili postojeći kapaciteti remetilo bi se normalno odvijanje nastave i bili bi oštećeni redovni studenti.

VEČERNJA NASTAVA
GOTOVO svi fakulteti nude ovim apsolventima polaganje ispita svakog meseca. Pošto se dosta njih u međuvremenu zaposlilo, predavanja ili kraći kursevi, mogli bi da se organizuju tokom vikenda ili u večernjim časovima. Neki od njih se i deceniju nisu pojavili na fakultetu, pa je tako na Pravnom fakultetu, zabeležen slučaj apsolventa koji je 11 godina „vukao“ jedan ispit.

Izvor:Novosti