NAPOR – konferencija

0
SHARE

 Centar za omladinski rad u partnerstvu sa 7 organizacija u okviru projekta «Osiguranje kvaliteta programa omladinskog rada i uspostavljanje Nacionalne Asocijacije Praktičara/ki Omladinskog Rada (NAPOR)» koji je podržan od Ministarstva omladine i sporta R. Srbije organizuje konferenciju pod nazivom: “ULOŽI U NAPOR!- potpuno drugačija konferencija”. Ideja NAPOR-a je da se kroz konsultativni proces sa svim organizacijama civilnog društva i grupama koje praktikuju omladinski rad osnuje Asocijacija, čiji je osnovni cilj osiguranje kvaliteta programa omladinskog rada, kao i formalno priznavanje zanimanja omladinskog radnika/ce u profesionalnoj mreži brige o mladima. NAPOR će imati za cilj pružanje podrške svojim članovima/cama da se kontinuirano obrazuju na polju omladinskog rada, kao i da zaštite svoja prava i prava mladih.

Konferencija predstavlja poslednju aktivnost u okviru prve faze projekta na kojoj će se uspostaviti sam NAPOR, te usvojiti osnovni elementi osiguranja kvaliteta:

Definicija i tipologija omladinskog rada
Osnovni principi delovanja i vrednosti omladinskog rada
Etički kodeks omladinskih radnika/ca
Politika zaštite i sigurnosti mladih
Poziv za učešće na konferenciju namenjen je svim organizacijama civilnog društva koje sprovode omladinski rad na području R. Srbije. Preporuka je da učesnici/ce konferencije budu omladinski radnici/ce sa relevantnim iskustvom te ingerencijom donošenja odluka u ime Vaše organizacije. Broj mesta na konferenciji je ograničen. Izbor učesnika/ca vršiće se na osnovu regionalne zastupljenosti i polja delovanja organizacije/grupe. Ujedno, iz istog razloga ohrabrujemo prijavljivanje jednog do dva učesnika/ce ispred organizacije/grupe.

Konferencija će se održati na Zlatiboru od 12. – 15. marta 2009. sa početkom u 16.00 časova u hotelu Čigota.

U prilogu Vam šaljemo:

Program konferencije
Detaljniji opis radnih grupa
Prijavni formular (rok za prijavu do srede 25.februara 2009. godine, do 17.00 časova)

SHARE
Previous articleTi u akciji!
Next articlePronađen izvor ljubomore