Home [akcija] Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja građana – Palilula

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja građana – Palilula

200
0

 Palilula
U skladu sa odlukom Opštinskog veća GO Palilula o raspodeli i korišćenju sredstava za programe i projekte udruženja građana u 2009. godini, Gradska opština Palilula raspisuje…

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja građana

Organizacije koje mogu da konkurišu:

 • Sportska udruženja i klubovi
 • Društvene organizacije koje imaju aktivno članstvo (npr: Crveni krst, izviđači, dobrovoljna vatrogasna društva i slične organizacije)
 • Organizacije koje sprovode aktivnosti tokom prolećnog i letnjeg raspusta
 • Organizacije koje sprovode programe i aktivnosti za decu i mlade
 • Organizacije koje sprovode programe i aktivnosti usmerene ka socijalno ugroženim kategorijama

Potrebna dokumentacija:

 1. Obrazci (Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3)
 2. Preporuke donatorskih organizacija i institucija
 3. Kopija Statuta podnosioca prijave
 4. Kopija Statuta svake partnerske organizacije
 5. Potpisanu i overene izjave podnosioca projekta i (ukoliko postoji) o partnerstvu
 6. Kopija Rešenja o upisu u registar organizacija koje se prijavljuju
 7. Odluka Upravnog odbora za učešće na javnom konkursu
 8. Kopija završnog računa organizacije za 2007. i 2008. godinu (organizacije koje su osnovane tokom 2008. godine nisu u obavezi da dostave završni račun)
 9. Pismenu izjavu o obezbeđivanju sopstvenog finansiranja ili sufinansiranja ukoliko je predviđeno projektom

Preuzmite komplet obrazaca i dokumentacije kao ZIP fajl (120 KB).

Konkursnu dokumentaciju možete dobiti i na Pisarnici GO Palilula.

Predlog projekta i prateću dokumentaciju poslati do 2. marta 2009. na adresu:

GO Palilula
Takovska 12, 11000 Beograd
(sa naznakom za koju od navedenih oblasti se konkuriše)

Dodatne informacije:
tel. 3317-405 i 3232-578
e-mail: konkursi@kzmpalilula.rs i kzm@palilula.org.rs